Download Print this page

Advertisement

RATIO (PINION-SPROCKET COMBI-
NATION).
IF THE VEHICLE IS FITTED WITH
TYRES OTHER THAN THOSE INDICA-
TED IN THIS USE AND MAINTENANCE
MANUAL, THE LEVEL SETTINGS OF
THE SYSTEM MAY NEED TO BE
MODIFIED IN ORDER TO OBTAIN THE
SAME BEHAVIOUR AS BEFORE.
NOTE
TURN THE IGNITION SWITCH OFF TO
ABORT THE CALIBRATION PROCE-
DURE.
DURING CALIBRATION, ATC IS AU-
TOMATICALLY
DEACTIVATED
PREVIOUSLY ACTIVATED).
CAUTION
WHEN THE MOTORCYCLE IS IN RE-
SERVE, IT IS NOT POSSIBLE TO CAR-
RY OUT THE CALIBRATION PROCE-
DURE
BECAUSE,
DURING
PHASE, ON THE INSTRUMENT PAN-
EL, THE MESSAGE CALIBRATING IS
REPLACED BY THE INDICATION OF
THE
KILOMETRES
TRAVELLED
SINCE ENTERING RESERVE STATE
53
DEFINITIEVE TRANSMISSIEVERHOU-
DING
(RONDSEL-TANDENKROON)
GEWIJZIGD WORDT.
HET KAN NODIG BLIJKEN OM DE NI-
VEAUS VOOR DE INSTELLING VAN
HET SYSTEEM TE WIJZIGEN OM HET-
ZELFDE GEDRAG VAN HET ATC SYS-
TEEM TE KUNNEN WAARBORGEN
ALS U BANDEN GEBRUIKT MET SPE-
CIFICATIES DIE NIET VOLDOEN AAN
DEGENE DIE IN DEZE HANDLEIDING
VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
VERMELD ZIJN.
N.B.
SCHAKEL HET DASHBOARD UIT ALS
(IF
U DE KALIBRATIE WENST TE ANNU-
LEREN.
DE ATC WORDT TIJDENS DE KALI-
BRATIE AUTOMATISCH GEDEACTI-
VEERD (ALS HET SYSTEEM EERDER
GEACTIVEERD WAS).
THIS
LET OP
WANNEER OP RESERVE WORDT GE-
REDEN, KAN DE HANDELING VAN DE
KALIBRATIE
NIET
WORDEN OMDAT OP HET DASH-
BOARD, TIJDENS DEZE FASE, HET
OPSCHRIFT CALIBRATING WORDT
VERVANGEN MET DE AANDUIDING
VAN HET AFGELEGDE AANTAL KILO-
METER VANAF HET BEGIN VAN DE
RESERVE
UITGEVOERD

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: