Download Print this page

Advertisement

The rpm indicator pointer moves
and then goes back to its origi-
nal position.
02_08
NOTE
EVERY TIME THE SELECTOR IS HELD
DOWN TO THE RIGHT OR LEFT, YOU
CAN GO FROM ONE CONFIGURA-
TION TO ANOTHER.
ROAD - TRIP 1/TRIP 2 MODES (a-PRC)
1) Water temperature (displayed either in
°C or °F);
2) Gear selected;
3) Clock (in 24H format or in 12H format
with no AM/PM indication) or chronome-
ter (selectable from menu).
4) Map selected;
02_09
5) ALC (Aprilia Launch Control);
6) ATC (Aprilia Traction Control); The lev-
el is displayed in negative against a black
28
De wijzer van de toerenteller
verplaatst zich en keert daarna
terug naar de beginpositie.
N.B.
BIJ ELKE LANGE DRUK OP DE SCHA-
KELAAR NAAR LINKS OF RECHTS
KAN OVERGEGAAN WORDEN VAN
DE ENE CONFIGURATIE NAAR DE
ANDERE.
MODALITEIT ROAD - TRIP 1/TRIP 2 (a-
PRC)
1) Meting van de watertemperatuur (in C
° of in F°);
2) Versnelling ingeschakeld;
3) Klok (weergave in modaliteit H24 en
modaliteit H12 zonder aanduiding AM /
PM) of chronometer (selecteerbaar in het
menu).
4) Gekozen kaart;
5) ALC (Aprilia Launch Control);

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: