Download Print this page

Advertisement

CAUTION
DO NOT IDLE THE ENGINE WITH THE
VEHICLE AT A STANDSTILL TO
WARM THE ENGINE AND BRING THE
OIL TO OPERATING TEMPERATURE.
PREFERABLY CHECK THE OIL AF-
TER A JOURNEY OF AFTER TRAVEL-
LING APPROXIMATELY 15 Km (10
miles) IN EXTRAURBAN CONDITIONS
(ENOUGH TO WARM UP THE ENGINE
OIL TO OPERATING TEMPERATURE).
Shut off the engine and wait for
a few seconds.
Keep the vehicle upright with
both wheels on the ground.
Ensure that the vehicle is on a
level surface.
Check via the inspection glass
in the crankcase, on the right-
hand side of the vehicle, that the
oil level is near the upper mark-
ing.
- Upper marking = Max. level
131
DE CONTROLE VAN HET PEIL VAN
DE MOTOROLIE MOET UITGEVOERD
WORDEN BIJ WARME MOTOR.
LET OP
OM DE MOTOR OP TE WARMEN EN
DE MOTOROLIE OP WERKTEMPERA-
TUUR TE BRENGEN, LAAT MEN DE
MOTOR NIET WERKEN AAN HET MI-
NIMUM TOERENTAL WANNEER HET
VOERTUIG STIL STAAT.
DE CORRECTE PROCEDURE VOOR-
ZIET HET UITVOEREN VAN DE CON-
TROLE NA EEN REIS, OF NADAT MEN
ONGEVEER 15 km (10 mijl) HEEFT AF-
GELEGD BUITEN DE STAD (VOL-
DOENDE OM DE MOTOROLIE OP
TEMPERATUUR TE BRENGEN).
De motor afzetten en een paar
seconden wachten.
Houd het voertuig in verticale
positie met de twee wielen op de
grond.
Controleren of de ondergrond
plat is.
Controleer langs het daarvoor
bestemde inspectievenstertje
op de carter, op de rechter zijde
van het voertuig, of het oliepeil
zich nabij de bovenste streep
bevindt.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: