Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Scheduled Maintenance Table; Tabel Gepland Onderhoud

Hide thumbs

Advertisement

Scheduled maintenance table

Correct maintenance is fundamental for
ensuring the longevity of your vehicle and
maintaining optimum functionality and
performance.
To this end, Aprilia offers a set of checks
and maintenance services (at the own-
er's expense), that are summarised in the
table shown on the following page. Any
minor faults must be reported without de-
lay to an Authorised Aprilia Dealer or
Sub-Dealer without waiting until the next
scheduled service to solve it.
All scheduled services must be carried
out at the specified intervals and mileage,
as soon as the predetermined mileage is
reached. Carrying out scheduled serv-
ices on time is essential for the validity of
your warranty. For further information re-
garding
Warranty
procedures
''Scheduled Maintenance'', please refer
to the ''Warranty Booklet''.
NOTE
CARRY OUT MAINTENANCE OPERA-
TIONS AT HALF THE INTERVALS
SPECIFIED IF THE VEHICLE IS USED
IN PARTICULAR RAINY OR DUSTY
CONDITIONS, OFF ROAD OR FOR
TRACK USE.
190

Tabel gepland onderhoud

Een aangepast onderhoud is van door-
slaggevend belang voor een langere le-
vensduur van het voertuig in optimale
werkcondities met optimale prestaties.
Daarom heeft Aprilia een serie van con-
troles en onderhoudshandelingen tegen
betaling voorzien, die men vindt in het
samenvattend kader op de volgende pa-
gina. Het is een goede gewoonte om
eventuele kleine onregelmatigheden bij
de werking onmiddellijk mee te delen aan
een Officiële Aprilia Dealer of Verko-
per zonder te wachten, om ze te verhel-
pen, tot het uitvoeren van de volgende
servicebeurt.
Het is absoluut noodzakelijk om de ser-
vicebeurten uit te voeren aan de voorge-
schreven kilometerintervals en tijden,
and
wanneer de voorziene kilometerstand
wordt bereikt Een stipte uitvoering van de
servicebeurten is noodzakelijk voor het
correcte gebruik van de garantie. Voor
alle andere informatie in verband met de
toepassingswijzen van de Garantie en de
uitvoering van het "Geprogrammeerd
Onderhoud", raadpleegt men het "Garan-
tieboekje".
N.B.
WANNEER HET VOERTUIG WORDT
GEBRUIKT IN REGENACHTIGE OF
STOFFIGE ZONES, OP SLECHTE WE-
GEN, OF WANNEER MEN SPORTIEF
RIJDT, MOETEN DE ONDERHOUDS-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: