Download Print this page

Advertisement

This is the ideal mixture for most operat-
ing temperatures and provides good cor-
rosion protection.
It is advisable to use the same mixture
even in hot weather as this minimises
loss due to evaporation and the need of
frequent top-ups.
Less water evaporation means fewer
mineral salts depositing in the radiators,
which helps preserve the efficiency of the
cooling system.
If the external temperature drops below 0
°C (32 °F), check the cooling system fre-
quently and add more antifreeze fluid if
needed (up to 60% max.).
Use distilled water in the coolant mixture
to avoid damaging the engine.
CAUTION
DO NOT UNSCREW THE RADIATOR
CAP WHEN THE ENGINE IS HOT,
SINCE COOLANT IS UNDER PRES-
SURE AND VERY HOT. CONTACT
WITH SKIN OR CLOTHES MAY CAUSE
SEVERE BURNS AND/OR INJURIES.
137
Dit mengsel is ideaal voor de meeste
werkingstemperaturen, en garandeert
een goede bescherming tegen corrosie.
Het is een goede gewoonte om hetzelfde
mengsel ook tijdens het warme seizoen
te gebruiken, omdat op deze manier ver-
lies door verdamping en het frequent bij-
vullen wordt vermeden.
Op deze manier verminderen de bezink-
sels van mineraalzouten, die in de radia-
tor door het verdampte water werden
gelaten, en verandert de efficiëntie van
de koelinstallatie niet.
In geval de buitentemperatuur minder
dan 0 °C (32 °F) bedraagt, moet men het
koelcircuit frequent controleren en voegt
men indien noodzakelijk een hogere con-
centratie antivries toe (tot een maximum
van 60%).
Voor de koeloplossing gebruikt men ge-
destilleerd water, om de motor niet te
beschadigen.
LET OP
DRAAI DE DOP NIET VAN DE RADIA-
TOR WANNEER DE MOTOR WARM
STAAT, OMDAT DE KOELVLOEISTOF
EEN HOGE TEMPERATUUR HEEFT
EN ONDER DRUK STAAT. BIJ CON-
TACT MET DE HUID OF DE KLEDING

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: