Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Chain Lubrication And Cleaning; Smering En Reiniging Van De Ketting

Hide thumbs

Advertisement

CAUTION
IF THE CHAIN ROLLERS ARE DAM-
AGED, THE PINS ARE LOOSENED
AND/OR THE SEAL RINGS ARE MISS-
ING OR DAMAGED, THE WHOLE
CHAIN
APPARATUS
SPROCKET AND CHAIN) SHOULD BE
REPLACED.
CAUTION
LUBRICATE THE CHAIN ON A REGU-
LAR BASIS, PARTICULARLY IF YOU
FIND DRY OR RUSTY PARTS. FLAT-
TENED OR JAMMED CHAIN LINKS
SHOULD
BE
LUBRICATED
GOOD OPERATING CONDITIONS RE-
STORED. IF REPAIR IS NOT POSSI-
BLE, CONTACT AN Official Aprilia
Dealer TO HAVE IT REPLACED.

Chain lubrication and cleaning

Never wash the chain with high pressure
air/water jets or steam jets or highly flam-
mable solvents.
Wash the chain with fuel oil or
kerosene. Maintenance opera-
174
Excessief versleten of bescha-
digde rondsel- of kroontanden
hebben.
LET OP
WANNEER DE ROLLEN VAN DE KET-
(PINION,
TING BESCHADIGD, DE PINNEN GE-
LOST EN/OF DE DICHTINGSRINGEN
BESCHADIGD OF AFWEZIG ZIJN,
MOET MEN DE VOLLEDIGE GROEP
VAN
DE
KETTING
(RONDSEL, KROON EN KETTING).
LET OP
SMEER DE KETTING REGELMATIG,
VOORAL WANNEER MEN DROGE OF
VERROESTE DELEN OPMERKT. DE
SAMENGEDRUKTE
AND
GEN
SCHAKELS
SMEERD WORDEN EN OPNIEUW IN
WERKCONDITIES GEBRACHT WOR-
DEN. WANNEER DIT NIET MOGELIJK
ZOU ZIJN, WENDT MEN ZICH TOT
EEN Officiële aprilia Dealer, DIE ZAL
ZORGEN VOOR DE VERVANGING.
Smering en reiniging van de
ketting
Was de ketting absoluut niet met water-
stralen, dampstralen, waterstralen onder
hoge druk, en met oplosmiddelen met ho-
ge ontvlambaarheidsgraad.
VERVANGEN
OF
AFGESLA-
MOETEN
GE-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: