Download Print this page

Advertisement

Standard front fork setting is adjusted to
suit most high and low speed riding con-
ditions, whether the vehicle is partially or
fully loaded.
However, the setting can be modified for
specific needs according to vehicle use.
RACING TRACK SETTINGS MUST BE
DONE ONLY FOR OFFICIAL COMPET-
ITIONS OR SPORTS EVENTS WHICH
ARE, IN ALL CASES, AWAY FROM
NORMAL ROAD TRAFFIC AND WITH
THE AUTHORISATION OF THE RELE-
VANT AUTHORITIES.
IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO RIDE
A VEHICLE SET FOR RACING ON
ROADS AND MOTORWAYS.
94
VAN DE VEER VERHOOGT, MOET
MEN OOK DE HYDRAULISCHE REM-
MING IN EXTENSIE VERHOGEN, OM
PLOTSELINGE STUITERINGEN TIJ-
DENS HET RIJDEN TE VERMIJDEN.
De standaardinstelling van de voorvork is
zodanig geregeld om te voldoen aan de
meeste rijcondities aan lage snelheid, en
met weinig én met volle lading van het
voertuig.
Het is alleszins mogelijk om een aange-
paste regeling uit te voeren in functie van
het gebruik van het voertuig.
DE REGELINGEN VOOR GEBRUIK OP
CIRCUIT MOGEN UITSLUITEND UIT-
GEVOERD WORDEN VOOR GEORGA-
NISEERDE WEDSTRIJDEN OF SPOR-
TIEVE EVENEMENTEN, DIE ALLES-
ZINS IN EEN GESLOTEN CIRCUIT
MOETEN GEREDEN WORDEN, NIET
IN HET VERKEER, EN MET TOESTEM-
MING VAN DE RECHTSBEVOEGDE
AUTORITEITEN.
HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN
OM REGELINGEN VOOR SPORTIEF
GEBRUIK UIT TE VOEREN, EN OM
MET HET VOERTUIG VOORZIEN VAN
DEZE INRICHTING TE RIJDEN OP WE-
GEN EN AUTOSTRADES.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: