Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Front Fork Adjustment; Regulering Voorvorken

Hide thumbs

Advertisement

REAR SHOCK ABSORBER - RACING
(
ONLY ON THE RACING TRACK
Length of (preloaded) spring (A)
Rebound adjustment, ring nut (1)
Compression adjustment, knob (2) open (**) 0.5-1 turn from fully
ADJUSTMENT RANGE
)
143.5 mm (5.65 in)
open (**) 9 -12 clicks from fully
closed (*)
closed (*)
(*) = clockwise
(**) = anticlockwise

Front fork adjustment (03_05)

Operating the front brake lever,
press the handlebar repeatedly
to send the fork fully down. The
stroke should be soft and there
should be no oil marks on the
stems.
Check the tightening of all the
elements and the correct oper-
ation of the front and rear sus-
pension joints.
03_05
CAUTION
PLEASE CONTACT AN Official Aprilia
Dealer TO HAVE THE FRONT FORK
ACHTERSTE SCHOKDEMPER - R
RACING (
ENKEL GEBRUIK OP CIRCUIT
Lengte van de veer (voorbelast)
(A)
Regeling in extensie, moer (1)
Regeling in compressie, knop (2)
(*) = rechtsom
(**) = linksom

Regulering voorvorken

(03_05)
Met de hendel van de voorrem
geactiveerd, drukt men herhaal-
delijk op het stuur, door de vork
te laten zakken. De loop moet
zacht zijn, en er mogen geen
oliesporen op de stangen zijn.
Controleer de sluiting van alle
onderdelen en de werking van
alle bewegingsplaatsen van de
voorste en achterste ophanging.
92
ANGE REGELING
)
143,5 mm (5.65 in)
vanaf
helemaal
gesloten
openen (**) 9 - 12 klikken
vanaf
helemaal
gesloten
openen (**) 0,5 - 1 draai
(*),
(*),

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: