Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Coolant Check; Coolant Top-up; Controle Van De Koelvloeistof; Bijvulling Van De Koelvloeistof

Hide thumbs

Advertisement

Coolant check (04_03)

Shut off the engine and wait until
it cools off.
Keep the vehicle upright on a
level surface with both wheels
on the ground.
Looking through the relative slit
on the inner right hand fairing,
check that the liquid level in the
expansion tank is between the
04_03
"FULL" and "LOW" markings.
WARNING
STOP THE ENGINE AND WAIT FOR IT
TO COOL DOWN BEFORE CHECKING
OR TOPPING UP COOLANT LEVEL.

Coolant top-up

Remove the right side fairing.
Remove the expansion tank
cap.
138
KAN HET ERNSTIGE LETSELS/SCHA-
DE VEROORZAKEN.

Controle van de koelvloeistof

(04_03)
Leg de motor stil en wacht tot hij
afgekoeld is.
Hou het voertuig rechtop met de
twee wielen op een vlakke on-
dergrond.
Controleer of, gezien vanaf de
linkerkant van het voertuig, mid-
dels de hiervoor bestemde
spleet op de rechter binnenbe-
kleding, het vloeistofniveau in
het expansievat zich tussen de
aangegeven niveaus
"FULL" (maximum) en "LOW"
minimum bevindt.
WAARSCHUWING
VOER DE HANDELINGEN VAN DE
CONTROLE EN HET BIJVULLEN VAN
DE KOELVLOEISTOF UIT WANNEER
DE MOTOR UITGESCHAKELD IS EN
KOUD STAAT.

Bijvulling van de koelvloeistof

Verwijder de rechter zijbekle-
ding.
De dop van het expansievat ver-
wijderen.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: