Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Clutch Lever Adjustment; Running In; Regulering Schakelhendel; Inrijden

Hide thumbs

Advertisement

Clutch lever adjustment

(03_11, 03_12)
The clutch lever clearance (1) may be
adjusted with the adjuster screw (3).
Turn the adjuster screw (3) for-
ward to increase clutch lever
clearance (1) and check lever
function while using the hand
grip (2) as you would when rid-
03_11
ing the vehicle.
Check that clearance is be-
tween 1 and 3 mm (0.039 e 0.12
in).
CAUTION
WHENEVER
MODIFYING
CLUTCH LEVER ANGLE, ALWAYS
ENSURE THAT THERE IS NO INTER-
FERENCE AT ALL BETWEEN THE
LEVER AND THE "-" BUTTON WHEN
THE LEVER IS PULLED COMPLETE-
LY. FAILURE TO DO SO MAY RESULT
03_12
IN a-PRC MALFUNCTIONS.
Running in
Engine run-in is essential to ensure en-
gine long life and correct operation.
Twisty roads and gradients are ideal to
run-in engine, brakes and suspensions
Regulering schakelhendel
(03_11, 03_12)
De speling van de hendel van de koppe-
ling (1) kan middels het register (3) afge-
steld worden.
Het register (3) in de bewe-
gingsrichting draaien om de
speling van de hendel (1) te ver-
groten, en de werking op het rij-
den controleren door het hand-
vat (2) te gebruiken zoals in
rijstand.
Controleer of de speling zich
tussen 1 en 3 mm (0.039 en 0.12
in) bevindt.
THE
LET OP
WANNEER DE STANDAARD HOEK
VAN DE KOPPELINGSHENDEL MOET
GEWIJZIGD WORDEN, MOET GECON-
TROLEERD WORDEN WANNEER DE
HENDEL COMPLEET IS INGETROK-
KEN OF GEEN INTERFERENTIE AAN-
WEZIG IS MET DE TOETS "-". ZONIET
KUNNEN STORINGEN AAN HET a-
PRC
SYSTEEM
WORDEN.
Inrijden
Het inrijden van de motor is fundamen-
teel voor het garanderen van de duur en
de correcte werking. Rij indien mogelijk
op wegen met veel bochten en/of hellin-
99
VEROORZAAKT

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: