Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Chain Backlash Adjustment; Regeling Van De Speling Van De Ketting

Hide thumbs

Advertisement

Adjust clearance if it is uniform but higher
or lower than 30 mm (1.18 in).
CAUTION
IF CLEARANCE IS GREATER IN SOME
POSITIONS,
THIS
SOME ELEMENTS OF THE CHAIN
ARE CRUSHED OR SEIZED. IN THIS
CASE, THE TRANSMISSION CHAIN
MUST BE REPLACED.
TO AVOID RISK OF SEIZURE, LUBRI-
CATE THE CHAIN ON A REGULAR
BASIS.

Chain backlash adjustment

(04_35, 04_36)
If you need to adjust chain tension after
the check:
Place the vehicle on its rear
service stand (optional).
Loosen the nut (1) completely.
Loosen both lock nuts (4).
Use the adjuster screws (5) to
04_35
set the chain clearance, ensur-
ing that the references (2-3)
match on both sides of the vehi-
cle.
Tighten both lock nuts (4).
172
van de ketting ook in andere po-
sities kan gecontroleerd wor-
den; de speling moet tijdens alle
fasen van de rotatie van het wiel
constant blijven.
MEANS
THAT
Wanneer de speling uniform is, maar
meer of minder dan 30 mm (1.18 in) be-
draagt, voert men de regeling uit.
LET OP
ALS DE SPELING IN BEPAALDE PO-
SITIES GROTER IS, ZIJN ENKELE
ELEMENTEN VAN DE KETTING VER-
PLETTERD OF AFGESLAAN. IN DIT
GEVAL MOET DE TRANSMISSIEKET-
TING VERVANGEN WORDEN.
OM TE VOORKOMEN DAT DE SCHA-
KELS KUNNEN AFSLAAN, SMEERT
MEN REGELMATIG DE KETTING.
Regeling van de speling van
de ketting (04_35, 04_36)
Wanneer het na de controle nodig is om
de spanning van de ketting te regelen,
handelt men als volgt:
Het voertuig op de hiervoor be-
stemde achter steunstandaard
(optional) plaatsen.
Los de blokkeermoer (1) volle-
dig.
Los de twee tegenmoeren (4).
Handel op de registers (5) en re-
gel de speling van de ketting,
door langs beide kanten van het

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: