Download Print this page

Advertisement

To quickly and easily check the alignment
of the front light, place the vehicle on a
level surface 10 m (32.8 ft) away from a
vertical wall. Turn on the dipped beam
light, sit on the vehicle and check that the
light beam projected onto the wall is a lit-
tle below the level of the headlight (about
9/10 of the total height).
To carry out vertical adjustment of the
light beam:
04_19
Rest the vehicle on its stand.
Working from the rear side of the
windshield, use a crosshead
screwdriver to operate on the
specific central screws (1).
SCREW it (clockwise) to raise
the light beams; UNDO the
screw (anticlockwise) to lower
the light beam.
With these screws, it is possible
to adjust the inclination of the
front headlight assembly.
NOTE
CHECK THAT THE LIGHT BEAM VER-
TICAL DIRECTION IS CORRECT.
156
Voor een snelle controle van de correcte
richting van de lichtbundel vooraan
plaatst men het voertuig op 10 m (32.8 ft)
afstand van een verticale wand en con-
troleert men of het terrein vlak is. Ont-
steek het dimlicht, ga op het voertuig
zitten en controleer of de lichtbundel die
op de wand wordt geprojecteerd zich iets
onder de horizontale lijn van de koplamp
bevindt (ongeveer 9/10 van de totale
hoogte).
Voor het uitvoeren van de verticale re-
geling van de lichtbundel:
Plaats het voertuig op de stan-
daard.
Handel vanaf de achterkant van
het kapje met een kruisschroe-
vendraaier op de daarvoor be-
stemde centrale bouten (1).
Door haar VAST TE DRAAIEN
(in wijzerszin) wordt de lichtbun-
del verhoogd; Door LOS TE
DRAAIEN (in tegenwijzerszin)
wordt de lichtbundel verlaagd.
Met deze bouten wordt de hel-
ling van de voorste optische
groep geregeld.
N.B.
CONTROLEER DE CORRECTE VERTI-
CALE RICHTING VAN DE LICHTBUN-
DEL.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: