Download Print this page

Advertisement

Get on the motorcycle, assum-
ing the correct driving posture.
Make sure that the side stand
has been fully retracted.
Operate the front or rear brake
(or both).
Operate the clutch lever (7) and
make sure that the transmission
(8) is in neutral. If the transmis-
sion is in neutral, the green col-
oured light "N" (9) will turn on.
03_13
Press the engine stop switch (1)
to "RUN", turn the ignition key
(3) to "ON".
Press the starter button (2) once
only.
At this stage:
The starting screen page will be
shown on the multifunction dis-
play for 2 seconds.
All warning lights (4) and the
backlighting will turn on for 2
03_14
seconds on the instrument pan-
el.
The rpm indicator (5) will go to
the end of the scale for 3 sec-
onds, then it will return to the
minimum value.
With the engine operating nor-
mally, the number of rpms at
which the engine is operating
will be displayed instantaneous-
ly.
03_15
Ga correct op het voertuig zit-
ten.
Controleer of de laterale stan-
daard volledig ingeklapt is.
Knijp de voorrem of de achter-
rem in (of beide).
Knijp de koppelingshendel (7) in
en controleer of de versnelling
(8) zich in de vrije positie be-
vindt. Als de versnellingsbak
zich in de vrije positie bevindt,
licht het groene licht "N" (9) op.
Druk op de schakelaar voor het
stilleggen van de motor (1) op
"RUN". Draai de ontstekings-
sleutel (3) op "ON".
Druk één keer op de startknop
(2).
Op dit moment gebeurt het volgende:
Het beeldscherm van de start
zal 2 seconden weergegeven
worden op het multifunctionele
display.
Op het dashboard lichten alle
controlelampen (4) en de retro-
verlichting 2 seconden op.
De toerenteller (5) zal het
schaalminimum 3 seconden be-
reiken, en zal daarna terugkeren
naar de minimum waarde.
Wanneer de motor normaal in
werking is, wordt het operatio-
nele toerental (t/min) van de mo-
tor onmiddellijk aangeduid.
103

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: