Download Print this page

Advertisement

CAUTION
ALC MUST BE USED WITH EXTREME
PRUDENCE AS THERE IS NO FUNC-
TION TO PREVENT THE MOTORCY-
CLE FROM FLIPPING IN ANY OF THE
THREE POSSIBLE LEVELS.
THE SYSTEM IS FOR EXPERT RIDERS
AND EXCLUSIVELY FOR TRACK USE.
RELEASE THE CLUTCH PROGRES-
SIVELY TO PREVENT EXCESS SLIP-
PAGE, WHICH COULD DAMAGE THE
MECHANICALS OF THE VEHICLE.
ALC launch control is a specific function-
ing scenario for the traction control sys-
tem which takes into consideration the
fact that initial speed is zero. Once the
LAUNCH control function is activated
and the throttle is opened completely, the
engine speed increases to and is main-
tained at approximately 9,500 rpm, irre-
spective of the level set. The LAUNCH
function is automatically deactivated in
the event of any of the three following sit-
uations:
A gear higher than second is se-
lected;
Vehicle speed exceeds 145 Km/
h (90.10 mph).
71
LET OP
HET ALC SYSTEEM DIENT HEEL
VOORZICHTIG GEBRUIKT TE WOR-
DEN AANGEZIEN HET GEEN SYS-
TEEM IS TEGEN OVER DE KOP
SLAAN IN ELK VAN DE DRIE MOGE-
LIJKE AANDRAAINIVEAUS.
HET SYSTEEM IS BESTEMD VOOR
ERVAREN GEBRUIKERS EN UITSLUI-
TEND VOOR GEBRUIK OP CIRCUIT.
LAAT DE KOPPELING DUS GELEIDE-
LIJK LOS ZODAT OVERMATIG SLIP-
PEN WORDT VERMEDEN WAAR-
DOOR DE ONDERDELEN VAN DE
MOTOR
MOGELIJK
BESCHADIGD
KUNNEN RAKEN.
ALC, gecontroleerde lancering. Dit is een
specifieke gebruiksconditie van de trac-
tiecontrole waarbij de beginsnelheid nul
is. Als de LAUNCH geactiveerd is, zal de
motor 9.500 toeren-min (rpm) maken als
de gashendel helemaal geopend wordt.
Het gebruik van de LAUNCH conditie is
mogelijk in het geval van een van de vol-
gende situaties:
U schakelt een versnelling in die
hoger is dan de tweede versnel-
ling;
Een vastgestelde snelheid bo-
ven 145 km/h (90.10 mi/h) wordt
overschreden.
Om het eerder in het menu geselecteer-
de ALC/systeem te activeren dient gelijk-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: