Download Print this page

Advertisement

The "S" engine management map is tail-
ored for performance-oriented use. In
this mode the vehicle's performance in
first and second gear is reduced.
02_22
The "R" engine management map is de-
signed for normal road use. The system
reduces the maximum torque supplied by
the engine and smoothly delivers it so as
to prevent loss of grip. In this mode, the
vehicle performance is limited, and there-
fore, the maximum speed cannot be
reached.
CAUTION
02_23
THIS IS NOT AN ANTI-SKID DEVICE.
BE EXTREMELY CAUTIOUS WHEN
RIDING ON ROADS WITH LOW GRIP.
36
GEN EN/OF MET EEN SLECHTE WEG-
LIGGING WORDT AFGERADEN.
De lokalisatie "S" werd bedacht voor een
sportief gebruik. In deze modaliteit zijn de
prestaties van het voertuig in de eerste
en tweede versnelling beperkt.
De lokalisatie "R" werd bedacht voor een
gebruik op de weg. Het systeem vermin-
dert het maximale koppel dat geleverd
wordt door de motor maar geeft het op
een zachte manier, zodat een betere grip
verkregen wordt. In deze modaliteit wor-
den de prestaties van de motor beperkt,
en kan de maximum snelheid dus niet
bereikt worden.
LET OP
HET IS GEEN ANTI-SLIPMECHANIS-
ME, EN ER WORDT DUS AANGERA-
DEN OM ZEER GOED OP TE LETTEN
OP WEGEN MET EEN SLECHTE WEG-
LIGGING.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: