Download Print this page

Advertisement

ATC is a system that monitors and, if nec-
essary, limits rear wheelspin under ac-
celeration to increase vehicle stability.
While ATC improves vehicle control, it
does not allow the physical handling lim-
its of the vehicle to be exceeded. The
rider is fully responsible for riding at a
suitable speed based on weather and
road conditions, always leaving an ap-
propriate safety margin.
Under no circumstances can ATC com-
pensate for any rider error or improper
use of the throttle.
THE TRACTION CONTROL SYSTEM
CANNOT PREVENT FALLS WHILE
CORNERING.
ACCELERATING SUDDENLY WHILE
THE VEHICLE IS INCLINED OR WITH
THE HANDLEBARS TURNED WILL
PUT THE VEHICLE IN AN UNSTABLE
STATE THAT IS EXTREMELY DIFFI-
CULT TO RECTIFY.
DO NOT SPEED RECKLESSLY. LIM-
ITS OF GRIP ARE DETERMINED BY
LAWS OF PHYSICS WHICH EVEN THE
ATC SYSTEM CANNOT OVERCOME.
63
De ATC is een systeem dat het slippen
van het achterwiel tijdens het versnellen
controleert en eventueel beperkt om de
stabiliteit van het voertuig te bevorderen.
Het ATC systeem verbetert de controle
van het voertuig en zorgt ervoor dat de
fysieke limieten van de wegligging van
het voertuig niet overschreden worden.
De bestuurder moet met een gepaste
snelheid rijden, moet rekening houden
met de weersinvloeden en de toestand
van het wegdek en moet voor een nood-
zakelijke veiligheidsmarge zorgen.
Het ATC systeem is niet in staat om in de
verschillende situaties beoordelingsfou-
ten en een onjuist gebruik van de ver-
snelling te compenseren.
DE TRACTIECONTROLE BEHOEDT
NIET VOOR HET VALLEN IN BOCH-
TEN.
EEN BRUUSKE VERSNELLING MET
HELLEND VOERTUIG OF ALS HET
STUUR
GEDRAAID
IS
VEROOR-
ZAAKT EEN INSTABILITEIT DIE MOEI-
LIJK TE BEHEERSEN IS.
VOORKOM
ONVOORZICHTIG
DEN. DE WEGLIGGING VAN HET
VOERTUIG IS ONDERWORPEN AAN
BEPAALDE NATUURKUNDIGE WET-
TEN DIE DE ATC NIET KAN ELIMINE-
REN.
RIJ-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: