Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Stand; Suggestion To Prevent Theft; Standaard; Tips Tegen Diefstal

Hide thumbs

Advertisement

Stand (03_23)

If the side stand must be lowered for any
reason (for example after moving the ve-
hicle), proceed as described below:
Select an appropriate parking
area.
Grasp the left handgrip (1) and
place your right hand on the rear
upper part of the vehicle (2).
Lower the side stand with your
03_23
right foot, and extend it com-
pletely (3).
Tilt the motorcycle until the
stand touch the ground.
Turn the handlebar fully left-
wards.
MAKE SURE THAT THE GROUND ON
WHICH
THE
MOTORCYCLE
PARKED IS STABLE, EVEN AND FREE
OF OBSTACLES.

Suggestion to prevent theft

CAUTION
WHEN USING A DISC LOCKING DE-
VICE, PAY UTMOST ATTENTION TO
REMOVE IT BEFORE RIDING. FAIL-

Standaard (03_23)

Als de laterale standaard voor eender
welke reden uitgeklapt moet worden (bij-
voorbeeld nadat het voertuig werd ver-
plaatst), moet als volgt gehandeld wor-
den:
Kies een geschikte parkeer-
plaats.
Neem het linker handgreep (1)
vast en hou de rechter hand op
het achterste bovenste deel van
het voertuig (2).
Duw op de laterale standaard
met de rechter voet naar bene-
den, en klap hem volledig uit (3).
Hel het voertuig tot de stan-
daard de grond raakt.
Draai het stuur volledig naar
links.
IS
CONTROLEER OF HET TERREIN VAN
DE PARKEERPLAATS STABIEL EN
REGELMATIG IS EN GEEN OBSTA-
KELS BEVAT.

Tips tegen diefstal

LET OP
WANNEER MEN EEN SCHIJFBLOK-
KERINGSMECHANISME GEBRUIKT,
LET MEN ZEER GOED OP OM HET TE
119

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: