Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Locking The Steering Wheel; Stuurslot Vergrendelen

Hide thumbs

Advertisement

Once the key has been extracted, the im-
mobilizer system is active (if present).

Locking the steering wheel

(02_38)
To lock the steering:
• Turn the handlebar completely to the
left.
• Turn the key to «OFF".
• Push in the key and turn it anticlockwise
(to the left), steer the handlebar slowly
02_38
until the key is set to «LOCK".
• Remove the key.
CAUTION
TO AVOID LOSING CONTROL OF THE
VEHICLE, NEVER TURN THE KEY TO
"LOCK" WHILE RIDING.
56
Het positielicht van het voorlicht en de
positielichten van het achterlicht worden
geactiveerd. Het is mogelijk om de sleutel
te verwijderen. Nadat de sleutel wordt
verwijderd, is het immobilizersysteem ac-
tief (indien aanwezig).

Stuurslot vergrendelen

(02_38)
Om het stuur te blokkeren:
• Draai het stuur volledig naar links.
• Draai de sleutel in positie «OFF".
• Druk op de sleutel en draai hem in te-
genwijzerzin (naar links) rond, stuur lang-
zaam tot de sleutel op «LOCK" wordt
geplaatst.
• Verwijder de sleutel.
LET OP
DRAAI DE SLEUTEL NOOIT IN POSI-
TIE «LOCK" TIJDENS HET RIJDEN,
ZODAT MEN DE CONTROLE OVER
HET VOERTUIG NIET VERLIEST.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: