Download Print this page

Advertisement

When a maintenance interval threshold is
exceeded, an icon with a spanner is
shown. This indicator may be reset once
the scheduled service has been comple-
ted by an authorised Aprilia Dealer or
service centre.
The "spanner" icon flashes for five sec-
onds when the key is turned to "KEY ON"
when there is less than 300 Km (186 mi)
remaining before the next scheduled
02_15
maintenance interval.
With the key set to "KEY OFF" the gen-
eral alarm warning light flashes to indi-
cate activation of the locking system. To
minimise battery consumption the light
stops flashing after 48 hours.

Alarms (02_16, 02_17, 02_18,

02_19, 02_20)
In case of failure, a different icon is dis-
played according to the cause at the bot-
tom of the display.
Take your vehicle as soon as possible to
an Official Aprilia Dealer.
SERVICE ALARM
02_16
In case of failure found in the instrument
panel or in the electronic control unit, the
instrument panel signals the failure by
32
Wanneer de limieten van de onderhouds-
intervallenworden overschreden, ver-
schijnt een icoon met het symbool van de
Engelse sleutel. Wanneer de geprogram-
meerde onderhoudshandelingen bij de
Dealers en Erkende Aprilia Garages
worden uitgevoerd, kan deze aanduiding
geëlimineerd worden.
Wanneer de sleutel in de positie "KEY
ON" wordt gedraaid en er ontbreken min-
der dan 300 km (186 mi) tot het uitvoeren
van het geprogrammeerd onderhoud,
knippert de icoon "Engelse sleutel" vijf
seconden lang.
Met de sleutel in positie "KEY OFF" knip-
pert de controlelamp van het algemeen
alarm om de activering van het immobili-
zersysteem te melden. Om het verbruik
van de accu te verminderen houdt het
knipperen op na 48 uren.

Alarmen (02_16, 02_17, 02_18,

02_19, 02_20)
Wanneer een onregelmatigheid gedetec-
teerd wordt, wordt op het onderste deel
van het display een icoon weergegeven
die verschilt afhankelijk van de oorzaak.
Men moet zich onmiddellijk tot een Offi-
ciële aprilia Dealer wenden.
ALARM SERVICE
Wanneer een onregelmatigheid gedetec-
teerd wordt door het dashboard of de

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: