Download Print this page

Advertisement

Press the MODE command central part
to store the set value and to exit the clock
adjustment function.
GEAR SHIFT THRESHOLD
The gear shift threshold can be set in this
mode. The main screen page shows the
message "GEAR SHIFT THRESHOLD".
Each time the MODE command is press-
ed to the right, the threshold value in-
creases by 100 RPM; vice versa, each
time the MODE command is pressed to
the left, the threshold value decreases by
100 RPM.
02_29
After reaching either the highest or lowest
limit, the next time the command is press-
ed will produce no effect.
The procedure ends when the MODE
command is pressed at the central posi-
tion, which stores the set value, the point-
er goes back to zero and the instrument
panel goes back to the configuration
menu.
When the battery is first activated, the in-
strument panel is set to the run-in rev
value. Afterwards, the last set value is
displayed:
RUN-IN REVOLUTIONS: 8500
rpm
MAXIMUM REVOLUTIONS:
15000 rpm
44
van het bediening MODE verlaagt de
waarde van de minuten.
Een druk op het centrale deel van het be-
diening MODE slaat de ingestelde waar-
de op, en wordt de modaliteit van de
regeling van de klok verlaten.
SCHAKELLIMIET
In deze functie stelt men de waarde van
de schakellimiet in. Het hoofdscherm ver-
schijnt met de melding "SCHAKELLI-
MIET".
Bij elke druk naar rechts van het bedie-
ning MODE verhoogt de limietwaarde
met 100 RPM, en omgekeerd bij elke
druk naar links van het bediening MODE
verlaagt de limietwaarde met 100 RPM.
Bij het bereiken van de limiet, onderste of
bovenste, heeft elke volgende druk op de
schakelaar geen enkel effect.
De handeling eindigt met een druk op het
bediening MODE in de centrale positie,
waardoor de ingestelde waarde wordt
opgeslagen, de wijzer keert terug naar
nul, en het dashboard gaat terug naar de
pagina van het menu van de configuratie.
Bij de eerste aansluiting van de accu
wordt het dashboard ingesteld op de
waarde van de toeren van de proefperi-
ode, en bij de volgende aansluitingen
wordt het ingesteld op de laatst ingestel-
de waarde:
TOERENTAL VAN DE PROEF-
PERIODE: 8500 toeren/min
(rpm)

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: