Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Use Of A New Battery; Inwerkingstelling Van Een Nieuwe Accu

Hide thumbs

Advertisement

AL OBJECT TO PREVENT THE RISK
OF SHORT-CIRCUITS.
Hold the battery (8) firmly and lift
it out of its compartment.
Put the battery away on a level
surface, in a cool and dry place.
Refit the rider saddle.

Use of a new battery (04_08,

04_09)
CHECK THAT THE BATTERY LEADS
AND TERMINALS ARE:
- IN GOOD CONDITION (NOT CORRO-
DED OR COVERED BY DEPOSITS);
- COVERED BY NEUTRAL GREASE
OR PETROLEUM JELLY.
145
LET OP DAT DE POLEN VAN DE ACCU
NIET IN CONTACT KOMEN MET ELK-
AAR EN MET EENDER WELK META-
LEN
VOORWERP
ZODAT
KORTSLUITING WORDT VEROOR-
ZAAKT.
Grijp de accu (8) stevig vast, en
verwijder ze uit haar plaats door
ze op te heffen.
Plaats de accu op een vlakke
ondergrond, in een koele en
droge plaats.
Herplaats het zadel van de be-
stuurder.
Inwerkingstelling van een
nieuwe accu (04_08, 04_09)
CONTROLEER OF DE TERMINALS
VAN DE KABELS EN DE KLEMMEN
VAN DE ACCU:
- IN GOEDE CONDITIES VERKEREN
(EN GEEN CORROSIE VERTONEN OF
BEDEKT ZIJN MET AFZETTINGEN);
- BEDEKT ZIJN MET NEUTRAAL VET
OF VASELINE.
GEEN

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: