Download Print this page

Advertisement

QUICKLY OR SUDDENLY, AS THIS
COULD CAUSE THE ENGINE TO STOP
OR THE VEHICLE TO REAR UP ON
THE BACK WHEEL. DO NOT ACCEL-
ERATE SUDDENLY WHEN RELEAS-
ING THE CLUTCH FOR THE SAME
REASON.
Slowly release the clutch lever
(3) and at the same time accel-
erate by slightly twisting the
throttle grip (2) (Pos. B).
The vehicle starts moving forward.
For the first kilometres travelled,
limit the speed in order to warm
up the engine.
NOTE
03_20
THE VEHICLE IS EQUIPPED WITH AN
RPM LIMITER THAT IS PART OF THE
"RIDE-BY-WIRE"
TEM.
Accelerate gradually by twisting
the throttle grip (2) (Pos. B)
without exceeding the recom-
mended rpm.
108
LET OP
WANNEER HET VOERTUIG WORDT
UITGESCHAKELD, MAG DE KOPPE-
LING NIET TE SNEL OF PLOTSELING
LOSGELATEN WORDEN OMDAT DE
MOTOR ZOU KUNNEN STILGELEGD
WORDEN OF HET VOERTUIG ZOU
KUNNEN STEIGEREN. GEEF VOOR
DEZELFDE REDENEN NIET PLOTSE-
LING GAS WANNEER DE KOPPELING
WORDT LOSGELATEN.
Laat de hendel van de koppeling
(3) langzaam los en geef tege-
lijkertijd gas door aan het gas-
handvat (2) te draaien (Pos.B).
Het voertuig zal beginnen rijden.
De eerste kilometers beperkt
men de snelheid om de motor
op te warmen.
N.B.
HET VOERTUIG IS VOORZIEN VAN
EEN BEGRENZER VAN HET TOEREN-
INJECTION
SYS-
TAL DIE DEEL UITMAAKT VAN HET
INJECTIESYSTEEM "RIDE-BY-WIRE".
Verhoog geleidelijk aan de snel-
heid door gradueel aan het gas-
handvat te draaien (2) (Pos.B),
zonder het aanbevolen toeren-
tal te overschrijden.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: