Download Print this page

Advertisement

Release the hand grip (2)
(Pos.A).
If necessary, pull the brake lev-
ers gently and reduce speed.
Operate the clutch lever (3) and
lower the gearshift lever (4) to
engage a lower gear.
Release the brake levers when
it is operated.
Release the clutch lever (3) and
accelerate moderately.
03_21
CAUTION
STOP THE VEHICLE MAINLY USING
THE FRONT BRAKE. USE THE REAR
BRAKE TO BALANCE THE BRAKING
ONLY AND IN ANY CASE TOGETHER
WITH THE FRONT BRAKE.
IF THE COOLANT TEMPERATURE
SHOWN ON THE MULTIFUNCTIONAL
DIGITAL DISPLAY IS HIGHER THAN
115°C (239°F), STOP THE VEHICLE
AND LET THE ENGINE RUN AT 3000
rpm FOR ABOUT TWO MINUTES SO
THAT THE COOLANT FLOWS REGU-
LARLY IN THE SYSTEM; THEN SET
THE ENGINE STOP SWITCH TO "OFF"
AND CHECK THE COOLANT LEVEL.
IF THE TEMPERATURE INDICATION
CONTINUES
FLASHING
CHECKING THE COOLANT LEVEL,
CONTACT AN Official Aprilia Dealer.
Laat
(Pos.A) los.
Indien nodig activeert men ge-
matigd de remhendels en min-
dert men de snelheid van het
voertuig.
Activeer de hendel van de kop-
peling (3) en breng de comman-
dohendel voor het schakelen (4)
omlaag, om naar de lagere ver-
snelling te schakelen.
Laat de remhendels los indien
geactiveerd.
Laat de hendel van de koppeling
(3) los en geef gematigd gas.
LET OP
STOP HET VOERTUIG DOOR VOOR-
AL DE VOORREM TE GEBRUIKEN.
GEBRUIK DE ACHTERREM ENKEL
OM HET REMMEN TE BALANCEREN,
EN STEEDS SAMEN MET DE VOOR-
REM.
WANNEER OP HET MULTIFUNCTIO-
NEEL DIGITAAL DISPLAY EEN TEM-
PERATUUR VAN DE KOELVLOEI-
STOF VERSCHIJNT DIE HOGER IS
DAN 115°C (239°F), STOPT MEN HET
VOERTUIG EN LAAT MEN DE MOTOR
DRAAIEN AAN 3000 toeren/min (rpm)
AFTER
VOOR ONGEVEER TWEE MINUTEN,
ZODAT DE KOELVLOEISTOF REGEL-
MATIG KAN CIRCULEREN IN DE IN-
STALLATIE; PLAATS DE SCHAKE-
111
het
gashandvat
(2)

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: