Download Print this page

Advertisement

SET
SPRING
PRELOADING
SHOCK
ABSORBER
REBOUND
DAMPING ACCORDING TO THE VEHI-
CLE USE CONDITIONS.
IF THE SPRING PRELOADING IS IN-
CREASED, IT IS NECESSARY TO IN-
CREASE THE REBOUND DAMPING
ACCORDINGLY TO AVOID SUDDEN
JERKS WHEN RIDING.
CAUTION
ALWAYS OBSERVE THE RECOM-
MENDED ADJUSTMENT RANGE.
CAUTION
FOR THE CORRECT SETTING PA-
RAMETERS, READ THE PARAGRAPH
"SETTING THE REAR SHOCK AB-
SORBER" CAREFULLY.
Take your vehicle to an official Aprilia
dealer, if necessary.
TRY RIDING THE VEHICLE ON THE
STREET UNTIL THE OPTIMUM AD-
JUSTMENT IS OBTAINED.
90
AND
REGISTREER DE VOORBELASTING
VAN DE VEER EN DE HYDRAULISCHE
REMMING IN EXTENSIE VAN DE
SCHOKDEMPER, OP BASIS VAN DE
GEBRUIKSCONDITIES
VOERTUIG.
WANNEER MEN DE VOORBELAS-
TING VAN DE VEER VERHOOGT,
MOET MEN OOK DE HYDRAULISCHE
REMMING IN EXTENSIE VAN DE
SCHOKDEMPER VERHOGEN, VOOR
HET VERMIJDEN VAN PLOTSELINGE
STUITERINGEN TIJDENS HET RIJ-
DEN.
LET OP
RESPECTEER STEEDS HET AANBE-
VOLEN REGELINGSVELD.
LET OP
VOOR
DE
INSTELLINGSPARAME-
TERS,
AANDACHTIG
GRAAF "INSTELLING ACHTERSTE
SCHOKDEMPERS" DOORLEZEN.
Indien nodig wendt men zich tot een
Officiële aprilia Dealer.
PROBEER
HET
VOERTUIG
HAALDELIJK UIT OP DE WEG, TOT
MEN DE OPTIMALE REGELING VER-
KRIJGT.
VAN
HET
DE
PARA-
HER-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: