Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Ignition Switch; Startschakelaar

Hide thumbs

Advertisement

Ignition switch (02_37)

The ignition switch (1) is located on the
headstock upper plate.
The vehicle is supplied with two keys
(one is the spare key).
The lights go off when the ignition switch
is set to «OFF".
NOTE
02_37
THE KEY ACTIVATES THE IGNITION
SWITCH
AND
STEERING LOCK.
NOTE
THE HIGH AND LOW BEAM LIGHTS
TURN ON AUTOMATICALLY UPON
ENGINE START-UP.
LOCK: The steering is locked. It is not
possible to start the engine or switch on
the lights. The key can be extracted
OFF: The engine and lights cannot be set
to work. The key can be extracted.
ON: The engine can be started. The key
cannot be removed
PARKING: The steering is blocked. The
engine cannot be started. The lights of
the front and rear headlamps are activa-
ted. The ignition key can be extracted.

Startschakelaar (02_37)

De ontstekingsschakelaar (1) bevindt
zich op de bovenste plaat van de kop van
de stuurinrichting.
Bij het voertuig worden twee sleutels bij-
geleverd (één reservesleutel).
Het uitgaan van de lichten gebeurt wan-
neer
de
«OFF" wordt geplaatst.
N.B.
OPERATES
THE
DE SLEUTEL ACTIVEERT DE ONT-
STEKINGSSCHAKELAAR/HET
STUURSLOT.
N.B.
DE DIMLICHTEN / GROTE LICHTEN
GAAN AUTOMATISCH AAN NA DE
START VAN DE MOTOR.
LOCK: Het stuur is geblokkeerd. Het is
niet mogelijk om de motor te starten en
om de lichten te activeren. Het is mogelijk
om de sleutel te verwijderen.
OFF: De motor en de lichten kunnen niet
in werking worden gesteld. Het is moge-
lijk om de sleutel te verwijderen.
ON: De motor kan gestart worden. Het is
niet mogelijk om de sleutel te verwijde-
ren.
PARKING: De stuurinrichting is geblok-
keerd. De motor kan niet gestart worden.
55
ontstekingsschakelaar
op

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: