Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Immobilizer System Operation; De Werking Van Het Immobilizersysteem

Hide thumbs

Advertisement

Immobilizer system operation

(02_47)
For enhanced theft protection, the vehi-
cle is equipped with an electronic immo-
bilizer system that is activated automati-
cally when the ignition key is removed.
Keep the second key in a safe place since
it is not possible to make a copy if it gets
lost.
02_47
This would imply replacing numerous
parts of the vehicle (besides the locks).
Each key in the grip has an electronic de-
vice - transponder - which modulates the
radio frequency signal emitted by a spe-
cial aerial inside the switch when the ve-
hicle is started.
The modulated signal is the "password"
by which the appropriate central unit rec-
ognises the key and only after this oc-
curs, it allows the engine start-up.
CAUTION
THE IMMOBILIZER SYSTEM CAN
MEMORISE UP TO FOUR KEYS.
74
SNELLING BIJ EEN GEOPENDE GAS-
HENDEL.
HET SYSTEEM IS NIET ACTIEF ALS U
EEN HELLING OP RIJDT.
De werking van het
immobilizersysteem (02_47)
Om de bescherming tegen diefstal te ver-
hogen, is het voertuig uitgerust met een
elektronisch blokkeersysteem van de
motor, dat automatisch wordt geacti-
veerd wanneer de ontstekingssleutel
wordt verwijderd.
Bewaar de tweede sleutel op een veilige
plaats, omdat wanneer ook de tweede
sleutel wordt verloren, het niet meer mo-
gelijk is om een kopie te maken.
Dit houdt in dat vele onderdelen van het
voertuig moeten vervangen worden
(naast de sloten).
Elke sleutel heeft in de handgreep een
elektronisch mechanisme - transponder -
die het verzonden radiofrequentiesignaal
moduleert bij de start, langs een in de
schakelaar ingebouwde speciale anten-
ne.
Het gemoduleerd signaal vormt het
"wachtwoord" waarmee de speciale cen-
trale de sleutel herkent, en enkel aan

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: