Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: High/low Beam Selector; Lichtschakelaar

Hide thumbs

Advertisement

With the vehicle at a standstill (speed =
zero), the turn indicators continue flash-
ing indefinitely.
With the vehicle in motion, the turn indi-
cators self-cancel when one the two fol-
lowing conditions is met:
After a time (t) = 40 sec.
After riding 500 m (0.31 mi).
If the vehicle speed reaches zero during
this period, the time and distance counts
are reset and start again from zero when
the vehicle starts moving once again.
Switching on the opposite side turn indi-
cators without pressing the switch in the
intermediate reset position causes both
the time and distance counters to reset
and recommence from zero.

High/low beam selector

(02_43)
Press the light switch to turn on the low
beam light; press it again to turn on the
high beam light.
02_43
Als het voertuig stil staat, en de snelheid
dus gelijk is aan nul, blijven de richting-
aanwijzers oneindig knipperen.
Als het voertuig in beweging is, springen
de richtingaanwijzers automatisch terug
wanneer één van de volgende twee toe-
standen bereikt wordt:
Na een tijd t = 40 sec.
Nadat 500 m (0.31 mi) is afge-
legd
Als tijdens dit tijdsverloop de snelheid tot
nul daalt, worden de meting van tijd en
afstand gewist, en begint de meting op-
nieuw wanneer het voertuig weer in be-
weging wordt gezet.
De overgang van de richtingaanwijzing
van de ene naar de andere kant zonder
een tussentijdse nulstellingsimpuls, zorgt
voor het wissen van de meting en het op-
nieuw starten van het meten van zowel
tijd als afstand.

Lichtschakelaar (02_43)

Wanneer op de schakelaar van de lichten
wordt gedrukt, wordt het dimlicht geacti-
veerd; wanneer er nogmaals wordt op
gedrukt, wordt het groot licht geactiveerd.
59

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: