Download Print this page

Advertisement

CONDITIONS, OFF ROAD OR FOR
TRACK USE.
REAR SHOCK ABSORBER STAND-
ARD SETTING IS ADJUSTED TO MEET
SPORTING RIDING.
HOWEVER, THIS SET CAN BE ADJUS-
TED TO SPECIFIC NEEDS ACCORD-
ING TO VEHICLE USE.
RACING TRACK SETTINGS MUST BE
DONE ONLY FOR OFFICIAL COMPET-
ITIONS OR SPORTS EVENTS WHICH
ARE, IN ALL CASES, AWAY FROM
NORMAL ROAD TRAFFIC AND WITH
THE AUTHORISATION OF THE RELE-
VANT AUTHORITIES.
IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO RIDE
A VEHICLE SET FOR RACING ON
ROADS AND MOTORWAYS.
TO COUNT THE NUMBER OF RELEA-
SES AND/OR REVOLUTIONS OF AD-
JUSTMENT SETTINGS (1 - 2) ALWAYS
START FROM THE MOST RIGID SET-
TING (WHOLE CLOCKWISE ROTA-
TION OF THE SETTING).
DO NOT FORCE THE SET SCREWS (1
- 2) TO TURN BEYOND THE END OF
88
LET OP
WANNEER HET VOERTUIG WORDT
GEBRUIKT IN REGENACHTIGE OF
STOFFIGE ZONES, OP SLECHTE WE-
GEN, OF WANNEER MEN SPORTIEF
RIJDT, MOETEN DE ONDERHOUDS-
HANDELINGEN AAN DE HELFT VAN
HET AANGEDUIDE TIJDSINTERVAL
UITGEVOERD WORDEN.
DE STANDAARDINSTELLING VAN DE
ACHTERSTE SCHOKDEMPER IS ZO-
DANIG GEREGELD OM HET SPOR-
TIEF RIJDEN TE BEVREDIGEN.
HET IS ALLESZINS MOGELIJK OM
EEN AANGEPASTE REGELING UIT TE
VOEREN NAARGELANG HET GE-
BRUIK VAN HET VOERTUIG.
DE REGELINGEN VOOR GEBRUIK OP
CIRCUIT MOGEN UITSLUITEND UIT-
GEVOERD WORDEN VOOR GEORGA-
NISEERDE WEDSTRIJDEN OF SPOR-
TIEVE EVENEMENTEN, DIE ALLES-
ZINS IN EEN GESLOTEN CIRCUIT
MOETEN GEREDEN WORDEN, NIET
IN HET VERKEER, EN MET TOESTEM-
MING VAN DE RECHTSBEVOEGDE
AUTORITEITEN.
HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN
OM REGELINGEN VOOR SPORTIEF
GEBRUIK UIT TE VOEREN, EN OM
MET HET VOERTUIG VOORZIEN VAN

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: