Download Print this page

Advertisement

Two kilometres after the low fuel warning
light turns on, the kilometres travelled
with low fuel are shown on the digital dis-
play.
02_13
Pressing the centre button of the MODE
control while the low fuel warning light is
active temporarily deactivates the warn-
ing light for 60 seconds.
At "KEY-ON" the indication of reserve
can have a delay of 60 seconds.
The instrument panel can display instan-
taneous fuel consumption
The instrument panel can display aver-
age fuel consumption since the last jour-
ney log reset
Upon entering reserve, the distance in
Km (or mi) travelled since entering re-
serve state is displayed instead of the trip
counter
02_14
2 km na de inschakeling van de contro-
lelamp van de brandstofreserve ver-
schijnt op het digitaal display de aandui-
ding van het aantal afgelegde km in
reserve.
Wanneer de controlelamp van de brand-
stofreserve oplicht, gaat deze door op het
bediening MODE te drukken uit en na 60
seconden weer aan.
Bij "KEY-ON" kan de aanduiding van de
reserve 60 seconden later aangeduid
worden.
Het dashboard kan momentele verbruik
weergeven.
Het dashboard kan het gemiddelde ver-
bruik vanaf de laatste reset van het reis-
verslag weergeven.
Bij aanvang van het reserveverbruik, ver-
schijnt in plaats van de hodometer het
aantal km (mi) dat vanaf het begin van de
reserve is afgelegd.
31

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: