Download Print this page

Advertisement

displaying the SERVICE icon and the red
general warning light comes on.
If there is an immobilizer failure at igni-
tion, the instrument panel requests you to
enter a user code. If the code is entered
correctly, the instrument panel signals
the failure by displaying the SERVICE
icon and the red general warning light
comes on.
URGENT SERVICE ALARM
A serious failure is signalled by a fast
02_17
flashing (two flashes per second) of the
general warning light and by the UR-
GENT and SERVICE words alternately
being shown on the digital display. Take
your vehicle as soon as possible to an
Official Aprilia Dealer. In these cases,
the control unit activates a safety proce-
dure that limits the vehicle performance
so that the rider is able to reach an Official
Aprilia Dealer at low speed. According to
the type of failure, performance can be
limited in two ways: a) by reducing the
maximum torque produced; b) by keep-
ing the engine at idle speed but slightly
accelerated (during this operation, the
throttle control is disabled).
elektronische centrale, meldt het dash-
board de onregelmatigheid door de icoon
SERVICE weer te geven en door het op-
lichten van de rode controlelamp van het
algemeen alarm
Wanneer bij de ontsteking een onregel-
matigheid van de immobilizer wordt ge-
detecteerd, vraagt het dashboard om de
code van de gebruiker in te voeren Wan-
neer de code correct wordt ingevoerd,
meldt het dashboard de onregelmatig-
heid door het symbool SERVICE weer te
geven en door het oplichten van de rode
controlelamp van het algemeen alarm.
ALARM URGENT SERVICE
Een ernstige onregelmatigheid wordt ge-
meld door het snel knipperen (twee knip-
peringen per seconde) van de controle-
lamp van het algemeen alarm, en door de
afwisselende weergave van de opschrif-
ten URGENT en SERVICE op het digitaal
display. Men moet zich onmiddellijk tot
een Officiële aprilia Dealer wenden. In
deze gevallen activeert de centrale een
veiligheidsprocedure door de prestaties
van het voertuig te beperken, zodat met
beperkte snelheid de Officiële aprilia
Dealer kan bereikt worden. Naargelang
het type van onregelmatigheid kunnen de
prestaties op twee manieren beperkt
worden: a) door het maximum geleverde
koppel te verminderen; b) door de motor
aan een toerental te houden dat iets ho-
ger is dan het minimum (tijdens deze
33

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: