Download Print this page

Advertisement

DRIVING DOWNHILL COULD CAUSE
THE BRAKE PADS TO OVERHEAT,
WHICH REDUCES BRAKING AND LIM-
ITS BRAKING POWER.
IT IS RECOMMENDED TO USE THE
ENGINE
COMPRESSION,
SHIFTING AND USING BOTH BRAKES
INTERMITTENTLY.
WHEN DRIVING DOWNHILL, NEVER
RIDE WITH THE ENGINE TURNED
OFF.
WHEN RIDING ON WET SURFACES
OR SURFACES WITH POOR GRIP
(SNOW, ICE, MUD, ETC.) USE MOD-
ERATE
SPEED,
AVOID
SUDDEN
BRAKING OR MANOEUVRES THAT
MAY CAUSE TO A LOSS OF TRAC-
TION AND POSSIBLY TO A FALL OR
CRASH.
113
WORDT DE REMKRACHT VAN HET
VOERTUIG AANZIENLIJK VERMIN-
DERD EN KAN EEN WIEL GEBLOK-
KEERD WORDEN ZODAT DE WEG-
LIGGING VERMINDERT.
DOWN-
ALS OP EEN HELLING WORDT GE-
REMD,
MOET
HELEMAAL
TRAAGD WORDEN EN MOGEN EN-
KEL DE REMMEN GEBRUIKT WOR-
DEN OM HET VOERTUIG TE DOEN
STILSTAAN.
ALS DE MOTOR WORDT GEBRUIKT
OM HET VOERTUIG TE DOEN STIL-
STAAN, KAN DE KOPPELING OVER-
VERHITTEN.
WANNEER
WORDT GEREMD WANNEER U NAAR
BENEDEN OP EEN HELLING RIJDT,
KUNNEN DE REMPASTILLES OVER-
VERHITTEN ZODAT HET REMVERMO-
GEN EN DE REMKRACHT WORDEN
VERMINDERD.
ER WORDT AANBEVOLEN OM DE
COMPRESSIE VAN DE MOTOR TE BE-
NUTTEN DOOR TERUG TE SCHAKE-
LEN EN INTERMITTEREND BEIDE
REMMEN TE GEBRUIKEN.
WANNEER NAAR BENEDEN OP EEN
HELLING WORDT GEREDEN, MAG DE
MOTOR NOOIT STILGELEGD WOR-
DEN.
WANNEER U ZICH OP EEN NATTE
ONDERGROND OF OP EEN ONDER-
GROND MET SLECHTE WEGLIGGING
(SNEEUW, IJS, MODDER, ENZ.) BE-
VER-
CONTINU

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: