Advertisement

NOTE
PROLONGED ROTATION OF THE
REAR WHEEL WHILE THE FRONT
WHEEL IS STATIONARY (BURNOUT,
MOTORCYCLE ON CENTRE STAND
ETC.) MAY CAUSE THE SYSTEM TO
AUTOMATICALLY DEACTIVATE AND
THE a-PRC INDICATOR LIGHT TO
LIGHT CONSTANTLY.
TO REACTIVATE, TURN THE IGNI-
TION SWITCH OFF AND THEN ON
AGAIN AND SELECT THE REQUIRED
SETTING.
NOTE
a-PRC SYSTEM SENSORS, WITH
HIGH PRECISION OF READING THE
TONE WHEELS, CAN GENERATE,
WITH MOTORCYCLE AT STANDSTILL
AND RUNNING ENGINE, A km/h (mi)
SPEED INDICATION IN THE DIGITAL
DISPLAY.
SUCH PERFORMANCE IS NORMAL
AND DOES NOT CAUSE MALFUNC-
TIONING OF THE a-PRC SYSTEM.
Characteristic
Distance between tone wheel and
front sensor
0.3 - 2.00 mm (0.012 - 0.079 in)
Distance between tone wheel and rear
sensor
0.3 - 2.00 mm (0.012 - 0.079 in)
66
N.B.
ALS HET ACHTERWIEL LANG BLIJFT
DRAAIEN TERWIJL HET VOORWIEL
GEBLOKKEERD IS (BURNOUT, MO-
TOR OP CENTRALE STANDAARD,
ENZ). KAN HET SYSTEEM AUTOMA-
TISCH GEDEACTIVEERD WORDEN.
IN DIT GEVAL GAAT DE a-PRC LAMP
OP HET DASHBOARD BRANDEN.
SCHAKEL HET INSTRUMENTENPA-
NEEL UIT EN IN EN KIES VOOR DE
GEWENSTE INSTELLING OM HET
SYSTEEM TE HERSTELLEN.
N.B.
DE SENSOREN VAN HET SYSTEEM a-
PRC ZORGEN VOOR EEN UITERST
PRECIEZE LEZING VAN DE GELUIDS-
WIELEN, EN KUNNEN, WANNEER
HET VOERTUIG STILSTAAT EN DE
MOTOR DRAAIT, EEN AANDUIDING
VAN DE SNELHEID VAN ENKELE km/
h (mi) AANGEVEN OP HET DIGITALE
DISPLAY.
DIT IS EEN NORMAAL VERSCHIJN-
SEL, EN DUIDT NIET OP STORINGEN
VAN HET SYSTEEM a-PRC.
Technische kenmerken
Afstand tussen het fonische wiel en de
voorste sensor
0,3 - 2,00 mm (0.012 - 0.079 in)
Afstand tussen het fonische wiel en de
achterste sensor

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: