Download Print this page

Advertisement

NOTE
PROLONGED ROTATION OF THE
REAR WHEEL WHILE THE FRONT
WHEEL IS STATIONARY (BURNOUT,
MOTORCYCLE ON CENTRE STAND
ETC.) MAY CAUSE THE SYSTEM TO
AUTOMATICALLY DEACTIVATE AND
THE a-PRC INDICATOR LIGHT TO
LIGHT CONSTANTLY.
TO REACTIVATE, TURN THE IGNI-
TION SWITCH OFF AND THEN ON
AGAIN AND SELECT THE REQUIRED
SETTING.
NOTE
a-PRC SYSTEM SENSORS, WITH
HIGH PRECISION OF READING THE
TONE WHEELS, CAN GENERATE,
WITH MOTORCYCLE AT STANDSTILL
AND RUNNING ENGINE, A km/h (mi)
SPEED INDICATION IN THE DIGITAL
DISPLAY.
SUCH PERFORMANCE IS NORMAL
AND DOES NOT CAUSE MALFUNC-
TIONING OF THE a-PRC SYSTEM.
Characteristic
Distance between tone wheel and
front sensor
0.3 - 2.00 mm (0.012 - 0.079 in)
Distance between tone wheel and rear
sensor
0.3 - 2.00 mm (0.012 - 0.079 in)
66
N.B.
ALS HET ACHTERWIEL LANG BLIJFT
DRAAIEN TERWIJL HET VOORWIEL
GEBLOKKEERD IS (BURNOUT, MO-
TOR OP CENTRALE STANDAARD,
ENZ). KAN HET SYSTEEM AUTOMA-
TISCH GEDEACTIVEERD WORDEN.
IN DIT GEVAL GAAT DE a-PRC LAMP
OP HET DASHBOARD BRANDEN.
SCHAKEL HET INSTRUMENTENPA-
NEEL UIT EN IN EN KIES VOOR DE
GEWENSTE INSTELLING OM HET
SYSTEEM TE HERSTELLEN.
N.B.
DE SENSOREN VAN HET SYSTEEM a-
PRC ZORGEN VOOR EEN UITERST
PRECIEZE LEZING VAN DE GELUIDS-
WIELEN, EN KUNNEN, WANNEER
HET VOERTUIG STILSTAAT EN DE
MOTOR DRAAIT, EEN AANDUIDING
VAN DE SNELHEID VAN ENKELE km/
h (mi) AANGEVEN OP HET DIGITALE
DISPLAY.
DIT IS EEN NORMAAL VERSCHIJN-
SEL, EN DUIDT NIET OP STORINGEN
VAN HET SYSTEEM a-PRC.
Technische kenmerken
Afstand tussen het fonische wiel en de
voorste sensor
0,3 - 2,00 mm (0.012 - 0.079 in)
Afstand tussen het fonische wiel en de
achterste sensor

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: