Download Print this page

Advertisement

AFTER A FEW SECONDS FROM THE
ENGINE START-UP, THE START-UP
BUTTON ASSUMES THE MAPPING
CHANGE FUNCTION.
03_17
IF THE ENGINE OIL PRESSURE ICON
IS DISPLAYED AND THE GENERAL
WARNING LIGHT IS ON, THE OIL
PRESSURE IN THE CIRCUIT IS TOO
LOW.
DO NOT SET OFF SUDDENLY WHEN
THE ENGINE IS COLD. RIDE AT LOW
SPEED FOR SEVERAL KILOMETRES.
THIS WILL ALLOW THE ENGINE TO
WARM UP AND REDUCE POLLUTING
EMISSIONS AND FUEL CONSUMP-
TION.
IF THE WORD "SERVICE" OR "UR-
GENT SERVICE" IS SHOWN ON THE
(MULTIFUNCTION) DISPLAY DURING
DE STARTKNOP NEEMT ENKELE SE-
CONDEN NA DE START VAN DE MO-
TOR DE FUNCTIE VAN SELECTIEK-
NOP VAN DE LOKALISATIE AAN.
WANNEER OP HET DISPLAY DE
ICOON VAN DE DRUK VAN DE MO-
TOROLIE EN DE ALGEMENE CON-
TROLELAMP WARNING VERSCHIJ-
NEN, IS DE OLIEDRUK IN HET
CIRCUIT ONVOLDOENDE.
VERTREK NIET BRUUSK WANNEER
DE MOTOR KOUD STAAT. OM DE
EMISSIE VAN VERVUILENDE STOF-
FEN IN DE LUCHT EN HET BRAND-
STOFVERBRUIK
RAADT MEN AAN OM DE MOTOR OP
TE WARMEN, DOOR DE EERSTE KI-
LOMETERS AF TE LEGGEN AAN EEN
BEPERKTE SNELHEID.
WANNEER OP HET (MULTIFUNCTIO-
NEEL) DISPLAY HET OPSCHRIFT
"SERVICE" OF "URGENT SERVICE"
105
TE
BEPERKEN,

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: