Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Brake And Clutch Fluid; Rem- En Koppelingsvloeistof

Hide thumbs

Advertisement

WASH YOUR HANDS CAREFULLY
AFTER HANDLING OIL.
HAND THE OIL OVER TO OR HAVE IT
COLLECTED BY THE NEAREST USED
OIL RECYCLING COMPANY OR THE
SUPPLIER.
DO NOT DISPOSE OF OIL IN THE EN-
VIRONMENT
KEEP OUT OF THE REACH OF CHIL-
DREN

Brake and clutch fluid

BRAKE FLUID MAY BE HARMFUL TO
PAINTWORK, PLASTIC AND RUB-
BER. WHEN SERVICING THE BRAK-
ING SYSTEM PROTECT THESE COM-
PONENTS WITH A CLEAN CLOTH.
ALWAYS WEAR PROTECTIVE GOG-
GLES WHEN SERVICING THESE SYS-
TEMS. BRAKE FLUID IS EXTREMELY
HARMFUL TO THE EYES. IN THE
EVENT OF ACCIDENTAL CONTACT
WITH THE EYES, RINSE THEM IMME-
DIATELY WITH ABUNDANT COLD,
CLEAN WATER AND SEEK MEDICAL
ADVICE.
14
MEN RAADT AAN OM DE HANDEN
ZORGVULDIG TE WASSEN NA HET
HANTEREN VAN OLIE.
BEZORG HEM AAN OF LAAT HEM OP-
HALEN DOOR HET DICHTSTBIJZIJN-
DE RECYCLINGBEDRIJF VAN GE-
BRUIKTE
OLIES
OF
DOOR
LEVERANCIER.
LOOS DE OLIE NIET IN HET MILIEU.
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN
HOUDEN

Rem- en koppelingsvloeistof

DE REMVLOEISTOF KAN GELAKTE,
PLASTIC OF RUBBEREN OPPER-
VLAKKEN
BESCHADIGEN.
NEER MEN HET ONDERHOUD VAN
DE REMINSTALLATIE UITVOERT, BE-
SCHERMT MEN DEZE ONDERDELEN
MET EEN SCHONE DOEK. DRAAG
STEEDS EEN BESCHERMENDE BRIL
WANNEER MEN HET ONDERHOUD
VAN DE INSTALLATIES UITVOERT.
DE
REMVLOEISTOF
IS
SCHADELIJK VOOR DE OGEN. IN GE-
VAL VAN TOEVALLIG CONTACT MET
DE OGEN, SPOELT MEN ONMIDDEL-
LIJK MET OVERVLOEDIG KOUD EN
REIN WATER, EN RAADPLEEGT MEN
ONMIDDELLIJK EEN ARTS.
DE
WAN-
UITERST

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: