Download Print this page

Advertisement

ERATIONS ABOVE. NEW TYRES MAY
BE COATED WITH A SLIPPERY COAT-
ING: RIDE WITH CAUTION DURING
THE FIRST KILOMETRES. DO NOT
APPLY UNSUITABLE LIQUIDS ON
TYRES. WHEN TYRES ARE OLD, THE
MATERIAL MAY HARDEN AND NOT
PROVIDE ADEQUATE ROAD HOLD-
ING, EVEN IF TYRES ARE STILL WITH-
IN THE WEAR LIMIT.
SHOULD THIS OCCUR, REPLACE
THE TYRES.
WARNING
ONLY USE TYRES RECOMMENDED
BY Aprilia. THE USE OF DIFFERENT
TYRES, EVEN IF THEY ARE OF THE
SAME SIZE, CANNOT GUARANTEE
BIKE RIDING PERFORMANCE.
Minimum tread depth:
front and rear 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm
- 0.118 in) or more if so required by ap-
135
MET GESCHIKTE GEREEDSCHAP-
PEN EN MET DE NODIGE ERVARING.
DAAROM WORDT AANGERADEN OM
ZICH TE WENDEN TOT EEN Officiële
aprilia Dealer OF EEN BANDENSPE-
CIALIST VOOR HET UITVOEREN VAN
DE
VOORAFGAANDE
HANDELIN-
GEN. WANNEER DE BANDEN NIEUW
ZIJN, KUNNEN ZE BEDEKT ZIJN MET
EEN GLADDE LAAG: DE EERSTE KI-
LOMETERS MOET MEN VOORZICH-
TIG RIJDEN. SMEER DE BANDEN
NIET IN MET ONGESCHIKTE VLOEI-
STOFFEN. WANNEER DE BANDEN
OUD ZIJN, EN OOK AL ZIJN ZE NIET
VERSLETEN, KUNNEN ZE VERHAR-
DEN EN DUS DE WEGLIGGING NIET
GARANDEREN.
IN DIT GEVAL VERVANGT MEN DE
BANDEN.
WAARSCHUWING
GEBRUIK ENKEL BANDEN DIE AAN-
BEVOLEN WORDEN DOOR aprilia.
ALS ANDERE BANDEN WORDEN GE-
BRUIKT, OOK AL HEBBEN ZE DE-
ZELFDE MAAT, KAN HET ZIJN DAT
DE RIJPRESTATIES VAN HET VOER-
TUIG NIET GEGARANDEERD WOR-
DEN.
Minimum dieptelimiet van het rijvlak:
vooraan en achteraan 2 mm (0.079 in)
(USA 3 mm - 0.118 in) en alleszins niet

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: