Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Stopping The Engine; Stoppen Van De Motor

Hide thumbs

Advertisement

Stopping the engine (03_22)

Release the throttle grip (1)
(Pos. A), brake gradually and at
the same time "downshift" gears
to slow down.
Once the speed is reduced, before
stopping the vehicle:
Operate the clutch lever (2) so
that engine does not shut off.
03_22
When the vehicle is at a standstill:
Set the gearshift lever in neutral
(green "N" indicator light lit).
Release the clutch lever.
While at a temporary halt, keep
at least one of the vehicle
brakes held.
114
GEEFT, MOET MET EEN MATIGE
SNELHEID WORDEN GEREDEN EN
MAG NIET PLOTSELING GEREMD
WORDEN OF MOGEN GEEN SNELLE
MANOEUVRES UITGEVOERD WOR-
DEN
ZODAT
DE
TRACTIE
WORDT VERLOREN EN U EVENTU-
EEL ZOU KUNNEN VALLEN OF EEN
ONGEVAL ZOU KUNNEN VEROORZA-
KEN.

Stoppen van de motor (03_22)

Laat het gashandvat los (1)
(Pos.A), activeer geleidelijk de
remmen en "schakel" tegelijker-
tijd terug om snelheid te minde-
ren.
Wanneer men snelheid geminderd
heeft, voert men het volgende uit voor-
dat het voertuig volledig komt stil te
staan:
Activeer de hendel van de kop-
peling (2) zodat de motor niet
stilvalt.
Met het voertuig stil:
Plaats de hendel van de ver-
snelling in vrij (groene controle-
lamp "N" aan).
De koppelingshendel loslaten.
Tijdens een momentele pauze
houdt men minstens één rem in-
getrokken.
NIET

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: