Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Front Direction Indicators; Rear Optical Unit; Richtingaanwijzers Voor; Lampenset Achter

Hide thumbs

Advertisement

Front direction indicators

(04_21)
Rest the vehicle on its stand.
Loosen and remove screw (1).
Remove glass (2).
Press bulb (3) slightly and turn it
anticlockwise.
Pull the bulb (3) out of its fitting.
Insert a bulb of the same type
adequately.
WARNING
IF PARABOLE (4) STICKS OUT OF ITS
FITTING, INSERT IT AGAIN PROPER-
LY.
04_21

Rear optical unit

This vehicle has a LED taillight; have it
replaced at an Official Aprilia Dealer.
158

Richtingaanwijzers voor

(04_21)
Plaats het voertuig op de stan-
daard.
Draai de bout los (1) en verwij-
der ze.
Verwijder de lens (2).
Druk gematigd op het lampje
(3), en draai het in tegenwijzer-
zin.
Verwijder het lampje (3) uit de
zitting.
Plaats op correcte wijze een
nieuw lampje van hetzelfde ty-
pe.
WAARSCHUWING
WANNEER DE PARABOOL (4) UIT
HAAR ZITTING KOMT, MOET ZE
WEER CORRECT GEPLAATST WOR-
DEN.

Lampenset achter

De motor is uitgerust met een LED ach-
terlicht, dus voor de vervanging wordt
aangeraden om zich te wenden tot een
Officiële aprilia Dealer.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: