Download Print this page

Advertisement

OIL CHANGED AND ITS OIL SEALS
REPLACED.
The front suspension consists of a hy-
draulic fork connected to the headstock
by means of two plates.
To adjust the settings for this vehicle,
each fork is equipped with an upper ad-
justment screw (1) to set the rebound
damping; an upper nut (3) to adjust the
spring preloading and a lower adjustment
screw (2) to modify the compression
damping.
TO PREVENT DAMAGE, DO NOT
FORCE THE ADJUSTER (1-2) ROTA-
TION BEYOND THE RESPECTIVE END
OF TRAVEL IN EITHER DIRECTION.
SET BOTH STEMS WITH THE SAME
SPRING PRELOAD AND DAMPING
TOLERANCES: RIDING THE VEHICLE
WITH A DIFFERENT ADJUSTMENT
FOR THE TWO STEMS REDUCES ITS
STABILITY.
IF
YOU
INCREASE
SPRING PRELOAD, YOU ALSO NEED
TO INCREASE REBOUND DAMPING
TO PREVENT SUDDEN JERKS WHILE
RIDING.
93
LET OP
VOOR DE VERVANGING VAN DE OLIE
VAN DE VOORVORK EN DE OLIE-
KEERRINGEN, WENDT MEN ZICH TOT
EEN Officiële Aprilia Dealer
De voorste ophanging bestaat uit een hy-
draulische vork, verbonden door middel
van twee platen aan de stuurinrichtings-
kop
Om de instellingen van dit voertuig te re-
gelen, is elke vork voorzien van een re-
gelbout (1) bovenaan om de rem in
extensie te regelen; een moer (3) boven-
aan voor de regeling van de voorbelas-
ting van de veer en een regelbout (2)
onderaan om de rem in compressie te re-
gelen.
FORCEER DE ROTATIE VAN HET RE-
GELREGISTER (1-2) NIET VERDER
DAN DE EINDSLAG IN DE TWEE RICH-
TINGEN, OM MOGELIJKE BESCHADI-
GINGEN TE VERMIJDEN. STEL BEIDE
STANGEN IN MET DEZELFDE IJKING
VAN DE VOORBELASTING VAN DE
VEER EN DE HYDRAULISCHE REM-
MING: WANNEER MEN MET HET
VOERTUIG RIJDT MET EEN VER-
SCHILLENDE INSTELLING VAN DE
STANGEN, VERMINDERT DIT DE STA-
BILITEIT VAN HET VOERTUIG. WAN-
NEER MEN DE VOORBELASTING

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: