Download  Print this page

Remote Control; Dálkov˘ovladaã - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Getting to Know Your Camcorder

Remote control

1. PHOTO
2. START/STOP
3. SELF TIMER
4. ZERO MEMORY
5. PHOTO SEARCH
6. A.DUB
7.
(FF)
8.
(REW)
9.
(PLAY)
10. Direction
1. PHOTO
2. START/STOP
3. SELF TIMER (see page 20)
4. ZERO MEMORY
(see page 75)
5. PHOTO Search
6. A.DUB (see page 65)
7.
(FF)
8.
(REW)
9.
(PLAY)
10. Direction (
,
)
(see page 73)
11. F. ADV (see page 74)
12.
(STOP)
13.
(STILL)
14.
(SLOW)
15. DATE/TIME
16. X2 (see page 74)
17. Zoom
18. Display
Seznámení s va‰í videokamerou
Dálkov˘ ovladaã
1. PHOTO
2. START/STOP
3. SELF TIMER (samospou‰È)
(viz str. 20)
4. ZERO MEMORY (pamûÈ nuly)
(viz str. 75)
5. PHOTO Search
(vyhledávání fotografie)
6. A.DUB (dabování zvuku)
(viz str. 65)
7.
(FF)
(rychlé pfievíjení vpfied)
8.
(REW)
(rychlé pûevíjení vzad)
CZECH
18. DISPLAY
17. Zoom
16. X2
15. DATE/TIME
14.
(SLOW)
13.
(STILL)
12.
(STOP)
11. F. ADV
9.
(PLAY) (pfiehrávání)
10. Direction (smûr) (
(viz str. 73)
11. F.ADV (viz str. 74)
12.
(STOP)
13.
(STILL) (statick˘ obraz)
14.
SLOW (pomalu)
15. DATE/TIME (datum/ãas)
16. X2 (dvojnásobná rychlost)
(viz str. 74)
17. Zoom (zmûna ohniska)
18. Display
,
)
17
17

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: