Download  Print this page

Taşıma; Depolama; Koruma Ve Bakım - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Döner şalter
Cihaz AÇIK
Cihaz KAPALI
Cihazı açın
 Şebeke fişini takın.
 Cihazı döner şalterden açın.
Yarı otomatik filtre temizleme
Not: Filtre temizlemenin her 5-10 dakikada
bir devreye sokulması yassı katlama filtre-
sinin dayanma ömrünü uzatır.
Not: Yarı otomatik filtre temizliğinin açılma-
sı sadece cihaz çalışırken mümkündür.
Şekil
 Emme ağzının kapak başlığını kapatın.
 Yarı otomatik filtre temizleme tuşuna 5
kez basın. Yassı katlama filtresi bir hava
darbesiyle temizlenir (titreşimli ses).
 Emme ağzının kapak başlığını açın.
Cihazın kapatılması
 Emme ağzının kapak başlığı kapalıy-
ken, yarı otomatik filtre temizleme tuşu-
na 5 kez basın. Kapak başlığını açın.
 Cihazı döner şalterden kapatın.
 Şebeke fişini prizden çekiniz.
Her çalışmadan sonra
Kabı boşaltınız
 Park frenlerini kilitleyin.
Şekil
 Oturtma mekanizmasının kilit açma me-
kanizmalarını yukarı çekin.
 İtme kolunu yukarı çekin. Haznenin kili-
di açılır ve hazne indirilir.
Şekil
 Hazneyi tutamaktan tutarak dışarı çe-
kin.
 Kabı boşaltın.
 Hazneyi yerine yerleştirin ve itme koluy-
la kilitleyin.
80
Uyarı
Ezilme tehlikesi! Kilitleme sıra-
sında elinizi kesinlikle kir hazne-
si ve ara halka arasında
tutmayın ya da kaldırma meka-
nizmasına yaklaştırmayın. İtme koluna ba-
sarak iki elinizle hazneyi kilitleyin.
Cihazın temizlenmesi
 Cihazın dışını ve içini tozunu alarak ve
silerek nemli bir bezle temizleyin.
Cihazın saklanması
 Elektrik kablosunu kablo tutucusuna sa-
rın.
 Süpürme hortumunu itme koluna sarın.
 Taban memesi ve süpürme borusunu il-
gili tutucuya takın.
 Cihazı kuru bir odada muhafaza edin ve
yetkisiz kullanıma karşı emniyete alın.
Dikkat
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sıra-
sında cihazın ağırlığına dikkat edin.
 Park frenlerini çözün ve cihazı itme ko-
lundan itin.
 Yüklemek için şasiden tutun, itme ko-
lundan tutmayın.
 Araçlarda taşıma sırasında, cihazı ge-
çerli yönetmeliklere göre kaymaya ve
devrilmeye karşı emniyete alın.
Dikkat
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama
sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.
Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolan-
malıdır.
Koruma ve Bakım
Tehlike
Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı
kapatın ve elektrik fişini çekin.
– 3
TR
Taşıma

Depolama

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: