Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 95

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

EK konformitási nyiltakozat
Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban
megnevezett gép tervezése és építési
módja alapján az általunk forgalomba ho-
zott kivitelben megfelel az EK irányelvek
vonatkozó, alapvető biztonsági és egész-
ségügyi követelményeinek. A gép jóváha-
gyásunk nélkül történő módosítása esetén
ez a nyilatkozat elveszti érvényességet.
Termék:
Nedves- és szárazporszívó
Típus:
1.576-xxx
Vonatkozó európai közösségi irányelvek:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK
Alkalmazott harmonizált szabványok:
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Alkalmazott összehangolt normák:
-
5.966-010
Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és
felhatalmazásával lépnek fel.
CEO
Head of Approbation
A dokumentációért felelős személy:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
HU
95

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: