Download  Print this page

Transport - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Obrtni prekidač
Uključivanje uređaja
Isključivanje uređaja
Uključivanje uređaja
 Utaknite strujni utikač.
 Uključite uređaj okretanjem obrtnog
prekidača.
Poluautomatsko filtersko čišćenje
Napomena: Ako čišćenje filtera aktivirate
svakih 5-10 minuta, produžićete radni vek
pljosnatog naboranog filtera.
Napomena: Poluautomatsko čišćenje
filtera može da se uključi samo dok uređaj
radi.
Slika
 Zatvorite poklopac usisnog nastavka.
 Pritisnite 5 puta prekidač
poluautomatskog čišćenja filtera.
Pljosnati naborani filter se tada čisti
udarima vazduha (pulsirajući zvuk).
 Ponovo otvorite poklopac usisnog
nastavka.
Isključivanje uređaja
 Pritisnite 5 puta prekidač
poluautomatskog čišćenja filtera dok je
poklopac usisnog nastavka zatvoren.
Ponovo otvorite poklopac.
 Isključite uređaj okretanjem obrtnog
prekidača.
 Izvucite strujni utikač.
Nakon svake primene
Pražnjenje posude
 Zakočite pozicione kočnice.
Slika
 Povucite uvis bravice za deblokiranje
mehanizma za spuštanje.
 Potisnu ručku povucite uvis. Posuda se
deblokira i spušta.
Slika
 Izvucite posudu držeći je za ručku.
 Ispraznite posudu.
 Ponovo postavite posudu i blokirajte je
pomoću potisne ručke.
Upozorenje
Opasnost od prignječenja! Pri
aretiranju ni u kom slučaju
nemojte držati ruke između
posude za prljavštinu i
međuprstena niti ih pružati u blizinu
podiznih mehanizama. Posudu aretirajte
tako što ćete obema rukama pritisnuti
potisnu ručku.
Čišćenje uređaja
 Usisajte prašinu iz i sa uređaja i
prebrišite ga vlažnom krpom.
Skladištenje uređaja
 Obmotajte strujni kabl oko držača
kabla.
 Obmotajte usisno crevo oko potisne
ručke.
 Ugurajte podni nastavak i usisnu cev u
odgovarajuće držače.
 Uređaj odložite u suvu prostoriju i
zaštitite ga od neovlašćenog
korišćenja.
Oprez
Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom
transporta pazite na težinu uređaja.
 Otpustite pozicione kočnice pa uređaj
odgurajte držeći ga za potisnu ručku.
 Uređaj premeštajte držeći ga za
pokretni okvir, a ne za potisnu ručku.
 Prilikom transporta vozilima osigurajte
uređaj od klizanja i nakretanja u skladu
sa odgovarajućim važećim propisima.
– 3
SR

Transport

135

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: