Download  Print this page

Transport; Tárolás - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Forgókapcsoló
Készülék BE
Készülék KI
A készülék bekapcsolása
 Dugja be a hálózati csatlakozót.
 A készüléket a forgókapcsolónál kap-
csolja be.
Félautomatikus szűrőtisztítás
Megjegyzés: A szűrőtisztítás működtetése
minden 5-10 percben, növeli a lapos har-
monikaszűrő élettartamát.
Megjegyzés: A félautomatikus szűrőtisztí-
tást csak bekapcsolt készülék esetén lehet
bekapcsolni.
Ábra
 Zárja be a szívófej zárját.
 A félautomatikus szűrőtisztítás gombját
5x nyomja meg. A lapos harmonikaszű-
rő ezután léglökés által automatikusan
tisztul (pulzáló zaj).
 Nyissa ki újra a szívófej zárját.
A készülék kikapcsolása
 Ötször nyomja meg a félautomatikus
szűrőtisztítás gombját, míg be van kap-
csolva a készülék. Nyissa ki újra a zá-
rat.
 A készüléket a forgókapcsolónál kap-
csolja ki.
 Húzza ki a hálózati dugót.
Minden üzem után
A tartályt ürítse ki
 Rögzítőfékeket rögzíteni.
Ábra
 Az ülepítő mechanika kioldását felfele
húzni.
 Húzza fel a tolókengyelt. A tartály kiold
és leeresztődik.
Ábra
 A tartályt a fogantyúnál fogva húzza ki.
 Ürítse ki a tartályt.
 Helyezze be ismét a tartályt és reteszel-
je el a tolókengyelt.
Figyelem!
Összenyomásveszély! A bezá-
rás alatt semmi esetre se tartsa
kezét a hulladéktartály és a gyű-
rűbetét között vagy nyúljon az
emelőmechanika közelébe. A tartályt a to-
lókengyel megnyomásával mindkét kézzel
zárja el.
A készülék tisztítása
 A készüléket kívül-belül porszívóval és
nedves ronggyal kell megtisztítani.
A készülék tárolása
 A hálózati kábelt tekerje fel a kábeltar-
tóra.
 A szívótömlőt tekerje fel a tolókengyelre.
 A padlófejet és a szívócsövet tegye a
megfelelő tartóba.
 A készüléket száraz helyiségben állítsa le
és biztosítsa illetéktelen használat ellen.
Vigyázat
Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
 A rögzítőféket kioldani és a készüléket
a tolókengyelnél tolni.
 A készüléket berakodáskor az alváznál
kell megfogni és nem a tolókengyelnél.
 Járművel történő szállítás esetén a ké-
szüléket az adott irányelveknek megfe-
lelően kell csúszás és borulás ellen
biztosítani.
Vigyázat
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben
szabad tárolni.
– 3
HU

Transport

Tárolás
93

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: