Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 78

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Cihazın ilk kullanımından önce
bu orijinal kullanma kılavuzunu
okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha
sonra kullanım veya cihazın sonraki sahip-
lerine vermek için bu kılavuzu saklayın.
İlk kullanımdan önce, 5.956-249 numa-
-
ralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
Kullanım kılavuzunun ve emniyet uyarı-
-
larının dikkate alınmaması halinde ci-
hazda hasar, kullanıcıda ve diğer
kişilerde tehlike oluşabilir.
Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcı-
-
ya bildirin.
İçindekiler
Çevre koruma. . . . . . . . . . .
Kullanım kılavuzundaki semboller TR . . 1
Kurallara uygun kullanım . .
Cihaz elemanları . . . . . . . .
İşletime alma . . . . . . . . . . .
Kullanımı . . . . . . . . . . . . . .
Taşıma . . . . . . . . . . . . . . . .
Depolama. . . . . . . . . . . . . .
Koruma ve Bakım. . . . . . . .
Arızalarda yardım. . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . .
Aksesuarlar ve yedek parçalar
Teknik Bilgiler . . . . . . . . . . .
78
TR . . 1
İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
TR . . 1
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabi-
leceğiniz adres:
www.kaercher.com/REACH
Kullanım kılavuzundaki
Tehlike
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme
neden olan direkt bir tehlike için.
TR . . 4
Uyarı
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden
olabilecek olası tehlikeli bir durum için.
Dikkat
Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi
hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli
bir durum için.
Kurallara uygun kullanım
Uyarı
Cihaz, zararlı tozların emilmesi için uygun
değildir.
Bu süpürge, zemin ve duvar yüzeyleri-
-
nin ıslak ve kuru temizlenmesi için belir-
lenmiştir.
Bu cihaz, örn. depolama ve üretim bö-
-
lümleri ve üretim makineleri gibi sanayi
amaçlı kullanım için uygundur.
Cihaz vinçle yükleme için onaylanma-
-
mıştır.
- 1
TR
Çevre koruma
Ambalaj malzemeleri geri dö-
nüştürülebilir. Ambalaj malze-
melerini evinizin çöpüne atmak
yerine lütfen tekrar kullanılabile-
cekleri yerlere gönderin.
Eski cihazlarda, yeniden değer-
lendirme işlemine tabi tutulması
gereken değerli geri dönüşüm
malzemeleri bulunmaktadır.
Aküler, yağ ve benzeri maddeler
doğaya ulaşmamalıdır. Bu ne-
denle eski cihazları lütfen öngö-
rülen toplama sistemleri
aracılığıyla imha edin.
semboller

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: