Download  Print this page

Eu-overensstemmelseserklæ- Ring - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

EU-overensstemmelseser-
klæring
Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævn-
te maskine i design og konstruktion og i den
af os i handlen bragte udgave overholder
de gældende grundlæggende sikkerheds-
og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved
ændringer af maskinen, der foretages uden
forudgående aftale med os, mister denne
erklæring sin gyldighed.
Produkt:
Våd- og tørsuger
Type:
1.576-xxx
Gældende EF-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF
Anvendte harmoniserede standarder
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Anvendte tyske standarder
-
5.966-010
Undertegnede agerer på vegne af og med
fuldmagt fra ledelsen.
CEO
Head of Approbation
Dokumentationsbefuldmægtiget:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.:
+49 7195 14-0
Fax:
+49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
52
– 5
DA

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: