Download  Print this page

Hoito Ja Huolto; Häiriöapu; Takuu; Varusteet Ja Varaosat - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Hoito ja huolto

Vaara
Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta
ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Poimusuodattimen vaihto
 Avaa suodattimen kansi.
 Vaihda poimusuodatin.
 Sulje suodattimen kansi, sen on lukitut-
tuva kuuluvasti.
Häiriöapu
Vaara
Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta
ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Imuturbiini ei pyöri
 Tarkasta virransyötön pistorasia ja su-
lake.
 Tarkasta laitteen verkkokaapeli ja verk-
kopistoke.
 Kytke laite päälle.
Imuvoima vähenee
 Poista tukokset imusuuttimesta, imu-
putkesta, imuletkusta tai poimusuodat-
timesta.
 Tarkasta imupään ja säiliön kunnollinen
istuvuus.
 Paina puoliautomaattisen suodatinpuh-
distuksen painiketta 5 kertaa laitteen ol-
lassa käynnissä ja sulkuläpän ollessa
suljettuna. Avaa sulkuläppä uudelleen.
 Lukitse suodattimen kansi oikein.
 Vaihda poimusuodatin.
 Avaa imukauluksen sulkuläppä.
Pöly pääsee ulos imuvaiheessa
 Tarkasta poimusuodattimen oikea
asennus.
 Vaihda poimusuodatin.
Puoliautomaattinen
suodattimenpuhdistus ei toimi
 Sulje imukauluksen sulkuläppä.
 Puhdista imukaulus sulkuläpän ollessa
suljettuna.
 Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Puoliautomaattista
suodatinpuhdistus ei kytkeydy
 Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.

Varusteet ja varaosat

Vain sellaisten lisävarusteiden ja vara-
osien käyttö on sallittua, jotka valmista-
ja on hyväksynyt. Alkuperäiset
lisävarusteet ja varaosat takaavat, että
laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja
häiriöttömästi.
Tärkeimpien osien varaosaluettelo löy-
tyy tämän käyttöohjeen lopusta.
Saat lisätietoja varaosista osoitteesta
www.karcher.fi, osiosta Huolto.
Toimitukseen ei kuulu varusteita. Va-
rusteet on tilattava erikseen käyttötar-
koituksen perusteella.
Laitteen moitteeton toiminta on taattu
vain DN42 ja DN52 nimellisläpimitan
omaavia imuletkuja käytettäessä.
Varaosat ja erityisvarusteet saat kaup-
piaaltasi tai lähimmältä KÄRCHER ty-
täryhtiöltä.
– 4
FI
päälle

Takuu

69

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: