Download  Print this page

Cihaz Elemanları; İşletime Alma; Kullanımı; Taşıma - Kärcher T 15/1 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Cihaz elemanları
1 Elyaf filtre torbası
2 Emme ağzı
3 Emme hortumu
4 Kablo kancası
5 Taşıma kolu
6 Elektrik kablosu
7 Şebeke fişi sabitlemesi
8 Hortum gözü
9 Süpürge kafasının kilidi
10 Emme başlığı
11 Yönlendirme makarası
12 Zbiornik na zanieczyszczenia
13 Tip levhası
14 Taban memesinin yuvası
15 Elektrikli süpürme fırçasının prizi
16 Ana şalter
17 Sert yüzey/halı zemin değiştiricisi
18 Taban memesi
19 Teleskop emme borusunun ayarı
20 Döşeme temizleme ucu
21 Isıtma gövdeli fırça
22 Derz ucu
23 Kapak kaplaması
24 Kapak
25 Teleskop emme borusu
26 Süpürme kuvveti ayarlayıcısı (kademe-
siz)
27 Manifold
28 Atık hava filtresi
29 Filtre muhafazası
30 Ana filtre sepeti
31 Motor koruma filtresi
32 Motor koruma filtresinin ızgarası
Renk kodu
– Temizlik prosesinin kullanım elemanları
sarıdır.
– Bakım ve servis kullanım elemanları
açık gridir.
İşletime alma
Cihaz 2 şekilde kullanılabilir:
1 Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre tor-
bası (özel aksesuar) ile çalışma
2 Filtre torbası olmadan çalışma
 Ana filtre sepetinin cihaza yerleştirilmiş
olup olmadığının kontrolü.
Filtre torbasının takılması
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Ana filtre sepetini çıkartın.
 Elyaf filtre torbası ya da kağıt filtre tor-
basını (özel aksesuar) takın.
 Ana filtre sepetini yerleştirin.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
 Şebeke fişini takın.
 Cihazı ana şalterden açın.
Temizleme modu
 Taban memesi değiştiricisini sert yüzey
veya halı zemine ayarlayın.
 Süpürme kuvvetini süpürme kuvveti
ayarlayıcısından ayarlayın (kademe-
siz).
 Temizliği yapın.
Cihazın kapatılması
 Cihazı ana şalterden kapatın.
 Şebeke fişini prizden çekiniz.
Her çalışmadan sonra
 Kabı boşaltın.
 Cihazın dışını ve içini tozunu alarak ve
silerek nemli bir bezle temizleyin.
TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sıra-
sında cihazın ağırlığına dikkat edin.
 Araçlarda taşıma sırasında, cihazı ge-
çerli yönetmeliklere göre kaymaya ve
devrilmeye karşı emniyete alın.
TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama
sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.
Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolan-
malıdır.
Koruma ve Bakım
TEHLIKE
Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı
kapatın ve elektrik fişini çekin.
– 2
TR
Kullanımı
Cihazı açın
Taşıma

Depolama

81

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher T 15/1

This manual is also suitable for:

T 15/1 eco!efficiency

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: