Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 133

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Pre prve upotrebe Vašeg
uređaja pročitajte ove originalno
uputstvo za rad, postupajte prema njemu i
sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za
sledećeg vlasnika.
Pre prvog stavljanja u pogon obavezno
-
pročitajte sigurnosne napomene br.
5.956-249!
U slučaju neuvažavanja radnog
-
uputstva i sigurnosnih napomena može
doći do oštećenja na uređaju i
opasnosti za rukovaoca i druge osobe.
U slučaju oštećenja pri transportu
-
odmah obavestite prodavca.
Pregled sadržaja
Zaštita životne sredine . . . .
Simboli u uputstvu za rad. .
Namensko korišćenje. . . . .
Stavljanje u pogon . . . . . . .
Rukovanje . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Skladištenje . . . . . . . . . . . .
Nega i održavanje . . . . . . .
Otklanjanje smetnji. . . . . . .
Garancija . . . . . . . . . . . . . .
propisima EZ . . . . . . . . . . .
Tehnički podaci. . . . . . . . . .
Napomene o sastojcima (REACH)
SR . . .1
Aktuelne informacije o sastojcima možete
SR . . .1
pronaći na stranici:
SR . . .1
www.kaercher.com/REACH
Simboli u uputstvu za rad
Opasnost
Ukazuje na neposredno preteću opasnost
koja dovodi do teških telesnih povreda ili
smrti.
Upozorenje
Ukazuje na eventualno opasnu situaciju
koja može dovesti do teških telesnih
povreda ili smrti.
Oprez
SR . . .6
Ukazuje na eventualno opasnu situaciju
koja može dovesti do lakših telesnih
povreda ili izazvati materijalnu štetu.
Upozorenje
Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine
štetne po zdravlje.
Ovaj usisivač je namenjen za mokro i
-
suvo usisavanje podnih i zidnih površina.
Ovaj uređaj je prikladan za industrijsku
-
primenu, npr. u skladišnim i proizvodnim
prostorima kao i na proizvodnim
mašinama.
Uređan nije odobren za kranski pretovar.
-
- 1
SR
Zaštita životne sredine
Ambalaža se može ponovo
preraditi. Molimo Vas da ambalažu
ne bacate u kućne otpatke nego da
je dostavite na odgovarajuća
mesta za ponovnu preradu.
Stari uređaji sadrže vredne
materijale sa sposobnošću
recikliranja i treba ih dostaviti za
ponovnu preradu. Baterije, ulje i
slične materije ne smeju dospeti u
životnu sredinu. Stoga Vas molimo
da stare uređaje odstranjujete
preko primerenih sabirnih sistema.
Namensko korišćenje
133

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: