Download  Print this page

Cihaz Elemanları; İşletime Alma; Kullanımı; Taşıma - Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Cihaz elemanları
1 Elyaf filtre torbası
2 Emme ağzı
3 Emme hortumu
4 Tip levhası
5 Taşıma kolu
6 Hortum desteği
7 Kablo tutucu
8 Elektrik kablosu
9 Emme başlığı
10 Süpürge kafasının kilidi
11 Yönlendirme makarası
12 Zbiornik na zanieczyszczenia
13 Ana şalter
14 Sert yüzey/halı zemin değiştiricisi
(Donanıma bağlı olarak)
15 Taban memesi
16 Vakum borusu
17 Süpürme kuvveti ayarlayıcısı (kademe-
siz)
(Donanıma bağlı olarak)
18 Manifold
19 Ana filtre sepeti
20 Motor koruma filtresi
İşletime alma
Mod türleri
1 Filtre torbası ile çalışma
2 Filtre torbası olmadan çalışma
 Ana filtre sepetinin cihaza yerleştirilmiş
olup olmadığının kontrolü.
Filtre torbasının takılması
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Ana filtre sepetini çıkartın.
 Elyaf filtre torbasını takın.
 Ana filtre sepetini yerleştirin.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
Kullanımı
Cihazı açın
 Şebeke fişini takın.
 Cihazı ana şalterden açın.
Temizleme modu
 1.527-180.0 hariç:
Taban memesi değiştiricisini sert yüzey
veya halı zemine ayarlayın.
 Sadece ProT 200:
Süpürme kuvvetini süpürme kuvveti
ayarlayıcısından ayarlayın (kademe-
siz).
 Temizliği yapın.
Cihazın kapatılması
 Cihazı ana şalterden kapatın.
 Şebeke fişini prizden çekiniz.
Her çalışmadan sonra
 Kabı boşaltın.
 Cihazın dışını ve içini tozunu alarak ve
silerek nemli bir bezle temizleyin.
TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sıra-
sında cihazın ağırlığına dikkat edin.
 Araçlarda taşıma sırasında, cihazı ge-
çerli yönetmeliklere göre kaymaya ve
devrilmeye karşı emniyete alın.
TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama
sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.
Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolan-
malıdır.
Koruma ve Bakım
TEHLIKE
Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı
kapatın ve elektrik fişini çekin.
Ana filtre sepetinin temizlenmesi
 Ana filtre sepetini (yıkanabilir) gerekirse
akar su altında temizleyin.
DIKKAT
Hasar tehlikesi! Ana filtre sepetini kesinlikle
ıslak şekilde yerleştirmeyin.
– 2
TR
Taşıma

Depolama

65

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: