Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 74

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Μετά το πέρας της υγρής αναρρόφη-
σης: Καθαρίστε το επίπεδο πτυχωτό
φίλτρο με το σύστημα καθαρισμού φίλ-
τρου. Στεγνώστε το επίπεδο πτυχωτό
φίλτρο. Καθαρίστε το δοχείο με ένα
υγρό πανί και στεγνώστε το.
Περιστροφικός διακόπτης
Συσκευή ΟΝ
Συσκευή ΟFF
Ενεργοποίηση της μηχανής
 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
 Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον πε-
ριστροφικό διακόπτη.
Ημιαυτόματος καθαρισμός του
Υπόδειξη: Η ενεργοποίηση του καθαρι-
σμού φίλτρου ανά 5-10 λεπτά αυξάνει τη δι-
άρκεια ζωής του επίπεδου πτυχωτού
φίλτρου.
Υπόδειξη: Η ενεργοποίηση του ημιαυτό-
ματου καθαρισμού φίλτρου είναι δυνατή
μόνον όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημέ-
νη.
Εικόνα
 Κλείστε το κλαπέτο του στομίου αναρ-
ρόφησης.
 Πατήστε τον επαφέα ημιαυτόματου κα-
θαρισμού του φίλτρου 5 φορές. Το επί-
πεδο πτυχωτό φίλτρο καθαρίζεται με
ρεύμα αέρα (παλμικός ήχος).
 Ανοίξτε ξανά το κλαπέτο του στομίου
αναρρόφησης.
Απενεργοποίηση της μηχανής
 Πατήστε τον επαφέα ημιαυτόματου καθα-
ρισμού του φίλτρου 5 φορές με κλειστό το
κλαπέτο του στομίου αναρρόφησης.
Ανοίξτε ξανά το κλαπέτο.
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον
περιστροφικό διακόπτη.
 Βγάλτε το ρευματολήπτη.
74
φίλτρου
Έπειτα από κάθε λειτουργία
Εκκένωση του δοχείου
 Ασφαλίστε το φρένο ακινητοποίησης.
Εικόνα
 Τραβήξτε προς τα πάνω τις διατάξεις
απασφάλισης του μηχανισμού απόθε-
σης.
 Τραβήξτε τη λαβή μεταφοράς προς τα
επάνω. Το δοχείο θα απασφαλιστεί και
θα κατέβει.
Εικόνα
 Τραβήξτε το δοχείο από τη χειρολαβή.
 Αδειάστε τον κάδο.
 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο και ασφα-
λίστε το με τη λαβή ώθησης.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος σύνθλιψης! Κατά το
κλείδωμα, μην τοποθετείτε ποτέ
τα χέρια σας ανάμεσα στο δο-
χείο ρύπων και τον ενδιάμεσο
δακτύλιο ή κοντά στο μηχανισμό ανύψω-
σης. Ασφαλίστε το δοχείο με τις δύο λαβές
ώθησης χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια
σας.
Καθαρισμός συσκευής
 Καθαρίστε τη συσκευή εσωτερικά και
εξωτερικά με αναρρόφηση και σκούπι-
σμα με ένα υγρό πανί.
Φύλαξη της συσκευής
 Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω
από το στήριγμα καλωδίου.
 Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρό-
φησης γύρω από τη λαβή ώθησης.
 Τοποθετήστε το ακροφύσιο δαπέδου
και το σωλήνα αναρρόφησης στις αντί-
στοιχες υποδοχές.
 Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό
χώρο και ασφαλίστε την ώστε να μην
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναρ-
μόδια άτομα.
– 3
EL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: